Hlavní obsah

zrakový

Přídavné jméno

  • ottico/-a, visivo/-a(vizuální) visualezraková vadadisturbo m della vista, handicap m visivozrakový vjempercezione f visivaanat. zrakový nervnervo m ottico

Vyskytuje se v

iluze: zraková/optická iluzeillusione ottica

klam: optický/zrakový klamillusione ottica

nerv: anat. sluchový/čichový/zrakový nervnervo acustico/olfattivo/ottico

handicap: zraková vadahandicap visivo

percezione: zrakový vjempercezione visiva

visivo: zraková vadahandicap visivo

zrakový: zraková vadadisturbo della vista, handicap visivo