Hlavní obsah

zrakově

Vyskytuje se v

iluze: zraková/optická iluzeillusione ottica

klam: optický/zrakový klamillusione ottica

nerv: anat. sluchový/čichový/zrakový nervnervo acustico/olfattivo/ottico

zrakový: zraková vadadisturbo della vista, handicap visivo

handicap: zraková vadahandicap visivo

minorato: zrakově postižený (člověk)minorato della vista

percezione: zrakový vjempercezione visiva

visivo: zraková vadahandicap visivo

zrakově: zrakově postiženývideoleso/-a