Hlavní obsah

dosáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (moci se dotknout) na co toccare, raggiungere qc, arrivare (fino) a qcNedosáhnu na dno. ve voděNon tocco.Ještě nedosáhne na kliku.Non arriva ancora alla maniglia.
  2. (domoci se, získat) čeho raggiungere, ottenere qc(dojít k něčemu) arrivare a qcJak jste toho dosáhli?Come siete riusciti a raggiungerlo?
  3. (počtu, věku ap.) čeho raggiungere qc, arrivare a qcDosáhl školního věku.È arrivato all'età scolare.

Vyskytuje se v

cíl: dosáhnout cíleraggiungere lo scopo

částka: dosáhnout částky kolikammontare a qc

dohoda: dosáhnout dohodyraggiungere un accordo/un'intesa

dospělost: dosáhnout dospělostidiventare maggiorenne, raggiungere la maggiore età

vítězství: dosáhnout vítězstvíraggiungere la vittoria

vrchol: dosáhnout vrcholuarrivare al culmine, orgasmu raggiungere un orgasmo

zletilost: dosáhnout zletilosticompiere la maggiore età

arrivare: dosáhnout svého cílearrivare allo scopo

bersaglio: zasáhnout terč, dosáhnout cílecolpire il bersaglio

compromesso: dosáhnout kompromisuvenire/arrivare a un compromesso

guadagnare: dosáhnout břehuguadagnare la riva

meta: dosáhnout cílearrivare alla meta

orgasmo: dosáhnout vyvrcholeníraggiungere un orgasmo

raggiungere: dosáhnout cíleraggiungere la meta

scopo: dosáhnout svého cíleraggiungere il proprio scopo

sublime: dosáhnout dokonalostiraggiungere il sublime

agognare: Dosáhl vytouženého cíle.Ha raggiunto la meta agognata.

toccare: Tady už nedosáhnu.Qui non tocco più.

tombola: vyhrát v tombole, přen. splnit úkol, dosáhnout cílefare tombola

dosáhnout: Nedosáhnu na dno. ve voděNon tocco.