Hlavní obsah

meta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v baseballu) base f
  2. kniž.(vytčený cíl) meta f

Vyskytuje se v

cesta: a metà strada dovena půl cesty kam

napůl: tagliare qc a metàrozříznout co napůl

polovička: a metàna polovičky

poloviční: a metà prezzoza poloviční cenu

polovina: dividere qc a metàrozdělit co na poloviny

přehnout: piegare qc a metàpřehnout co napůl

půlka: a metà stradav půlce (cesty)

uprostřed: a metà maggiouprostřed května

vpůli: a metà giugnovpůli června

dorazit: Sono giunti alla meta.Dorazili do cíle.

dospět: Finalmente siamo giunti alla meta.Konečně jsme dospěli k cíli.

polovičatý: soluzione a metàpolovičaté řešení

utnout: Ha interrotto il discorso a metà frase.Utnul rozhovor v půli věty.

hotovo: Chi ben comincia è a metà dell'opera.S chutí do toho a půl je hotovo.

půl: fifty-fifty, metà a metàpůl na půl

dividere: dividere a metà(roz)půlit

dolce: dolce metàdrahá polovička partner

giugno: a metà giugnovpůli/v polovině června

meta: arrivare alla metadosáhnout cíle

metà: a metàna půl na dva rovné díly, napůl polovičatě, v půlce cesty ap.

raggiungere: raggiungere la metadosáhnout cíle

strada: essere a metà stradabýt na půli cesty

agognare: Ha raggiunto la meta agognata.Dosáhl vytouženého cíle.

mést: Nové koště dobře mete.Una scopa nuova spazza bene.