Hlavní obsah

impero

Podstatné jméno mužské

  1. císařství
  2. di q nadvláda nad kýmassumere l'impero di qzískat nadvládu nad kým
  3. říše, impérium, monarchie státní útvarl'impero romanořímská říšeimpero colonialekoloniální říše
  4. přen.impérium firma ap.impero di petrolionaftařské impérium
  5. vláda

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • empírový stylpoltrona imperokřeslo v empírském stylu(stile) impreoempír

Vyskytuje se v

austroungarico: Rakousko-uherská říšeImpero Austro(-)ungarico

bizantino: Byzantská říšeImpero bizantino

impero: koloniální říšeimpero coloniale

inca: incká říšeimpero inca

medo: Médská říšeImpero dei Medi

romano: římská říšeimpero romano

incký: incká říšeImpero inca

římský: římská říšeImpero Romano

říše: hist. Římská říšeImpero Romano