Hlavní obsah

romano

Přídavné jméno

  1. římský z dnešního Římala periferia romanaperiferie Římaalla romanapo římsku na římský způsob při vaření
  2. římský, starořímský ze starého Římaimpero romanořímská říšenumero romano, cifra romanařímská číslice
  3. antický

Podstatné jméno mužské

  • Římanantichi Romanistaří Římané

Vyskytuje se v

gnocco: gnocchi alla romanařímské noky, noky na římský způsob

greco: sport lotta greco-romanazápas řeckořímský

impero: l'impero romanořímská říše

lattuga: lattuga romanařímský salát

lotta: lotta greco-romanařecko-římský zápas

ludo: st. ludi Romanihry římské

numerazione: numerazione romana/arabařímská/arabská číselná soustava

numero: numeri arabi/romaniarabské/římské číslice

purosangue: un romano purosanguečistokrevný Říman

rito: rito romano/bizantino/ambrosianořímský/byzantský/ambroziánský ritus

řeckořímský: řeckořímský zápaslotta greco-romana

Říman: staří Římanégli antichi romani

římský: římská říšeImpero Romano

říše: hist. Římská říšeImpero Romano