Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co perdere, smarrire qcZtratil jsem peněženku.Ho perso il portafoglio.
  2. (život ap.) co perdere qcztratit vědomíperdere conoscenza
  3. (promarnit) co perdere qc
  4. (úmrtím) koho perdere q

Vyskytuje se v

iluze: ztratit iluze o kom/čemperdere le illusioni su q/qc

panenství: ztratit panenstvíperdere la verginità

pojem: ztratit pojem o časeperdere la nozione del tempo

vědomí: ztratit vědomíperdere la coscienza

od, ode: Ztratil jsem klíče od auta.Ho perso le chiavi della macchina.

orientace: ztratit orientaciperdere l'orientamento

rovnováha: Ztratil rovnováhu.Ha perso il suo equilibrio.

zrak: ztratit zrak oslepnoutperdere la vista

ztracený: Nic není ztraceno.Niente è perso.

ztratit se: Ztratili jsme se.Ci siamo persi.

hlava: ztratit hlavuperdere la testa

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.Ho perso il filo (del discorso).

řeč: ztratit řečoněmět ammutolirsi, rimanere ammutolito, z překvapení ap. rimanere senza parole

slovo: ztratit slovo za kohomettere una buona parola per q, intercedere per q

tvář: zachovat si/ztratit tvářsalvare/perdere la faccia