Hlavní obsah

decisione

Vyskytuje se v

maturare: maturare una decisionedospět k rozhodnutí

prendere: prendere una decisionerozhodnout (se), učinit rozhodnutí

retrocedere: retrocedere dalle proprie decisioniustoupit ze svých rozhodnutí

competenza: Questa decisione non è di nostra competenza.Toto rozhodnutí není v naší kompetenci.

konečný: decisione definitivakonečné rozhodnutí

rozhodnutí: prendere una decisioneučinit rozhodnutí

společný: decisione collettivaspolečné rozhodnutí

ukvapit se: prendere decisioni affrettateukvapit se v rozhodnutí

dopadnout: La tua decisione influirà su tutti noi.Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.

odkázat: Dipendono dalla sua decisione.Jsou odkázáni na jeho rozhodnutí.

ponechat: La decisione la lascio a te.Rozhodnutí ponechám na tobě.

předcházet: La proposta che precedeva la decisione...Návrh, který předcházel rozhodnutí...

správný: prendere la giusta decisione udělat správné rozhodnutí

unáhlit se: Non prendere una decisione avventata.Neunáhli se s rozhodnutím.

decisione: prendere una decisioneučinit rozhodnutí