Hlavní obsah

competenza

Vyskytuje se v

certificazione: certificazione delle competenzedoklad o ukončení povinné školní docházky

kompetence: být v čí kompetenci, spadat do čí kompetencerientrare nella competenza di qc

spadat: spadat do kompetence koho/čeho rozhodovací ap.ricadere nella competenza di q

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmcompetenza legale

kompetence: To nespadá do naší kompetence.Questo non è di nostra competenza.

mimo: To je mimo mé kompetence.È oltre le mie competenze.