Hlavní obsah

competenza

Vyskytuje se v

certificazione: certificazione delle competenzedoklad o ukončení povinné školní docházky

kompetence: rientrare nella competenza di qcbýt v čí kompetenci, spadat do čí kompetence

spadat: ricadere nella competenza di qspadat do kompetence koho/čeho rozhodovací ap.

způsobilost: competenza legaleprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

mimo: È oltre le mie competenze.To je mimo mé kompetence.

competenza: un uomo di grande competenzavelmi schopný/zdatný člověk