Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) co al di fuori di qc(venku, pryč z) fuori, oltre qcTo je mimo mé kompetence.È oltre le mie competenze.mimo hranice (dobrého) vkusuoltre i limiti del buon gustomimo provozfuori servizio
  2. (vyjma) koho/čeho tranne, eccetto, salvo q/qcMimo mě všichni souhlasili.Tranne me erano tutti d'accordo.
  3. (navíc k) oltre a, a parteMimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...mimo toinoltremimo jinétra l'altro

Příslovce

  • fuori(zcela chybný ap.) sballato/-aStřelil mimo.Ha mancato (il colpo).Ta úvaha je úplně mimo.È un ragionamento sballato.

Vyskytuje se v

dohled: fuori di vistamimo dohled

dosah: fuori portatamimo dosah

doslech: essere fuori portata d'orecchiobýt mimo doslech

jiné: tra l'altromimo jiné

jurisdikce: essere nella/fuori della giurisdizione di q/qcbýt v/mimo jurisdikci koho/čeho

nebezpečí: fuori pericolomimo nebezpečí

podezření: essere al di sopra di ogni sospettobýt mimo podezření

postavení: (in) fuorigioco sport. (v) postavení mimo hru

provoz: fuori serviziomimo provoz porouchaný ap.

sezona: fuori stagionemimo sezonu

služba: essere fuori serviziobýt mimo službu

stravovat se: mangiare fuoristravovat se mimo domov

špička: al di fuori dell'ora di puntamimo špičku

veškerý: oltre ogni sospettomimo veškeré podezření

zákon: mettere fuorilegge q/qcpostavit koho/co mimo zákon

být: L'ascensore è fuori servizio.Výtah je mimo provoz.

mimo: Ha mancato (il colpo).Střelil mimo.

altro: tra l'altromimo jiné

combattimento: essere fuori combattimentobýt boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provoz

concorso: fuori concorsomimo soutěž, mimosoutěžní

cosa: tra le altre cosemimo jiné

discussione: fuori discussionemimo veškerou pochybnost

disopra: al disopra di ogni sospetto(zcela) mimo podezření

esercizio: fuori eserciziomimo provoz stroj

esterno: all'esterno di qcmimo co dům ap.

fuori: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

gara: fuori garamimo soutěž, bez šance na vítězství

gioco: fuori giocopostavení mimo hru, ofsajd

meno: meno che q/qckromě, mimo koho/čeho

mente: essere altrove con la mentebýt myšlenkami mimo

panne: essere in pannebýt porouchaný, přen. být mimo, mít okno výpadek paměti

pericolo: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

portata: fuori portatamimo dostřel

proposito: essere fuor(i) di propositobýt od věci, být mimo téma, hovor. být mimo mísu netýkat se tématu

sbagliarsi: sbagliarsi di grossobýt (úplně) mimo mýlit se ap.

servizio: fuori serviziomimo provoz zařízení ap.

sospetto: oltre ogni sospettomimo veškeré podezření

strada: přen. essere fuori stradabýt na scestí, být mimo v omylu

tilt: essere in tiltpřen. mít zkrat mentální ap., být mimo, blbnout, haprovat špatně fungovat

tiro: fuori (portata di) tiromimo dostřel, přen. mimo dosah

tono: fuori tonofalešně, mimo tóninu zpívat ap.

tra: tra l'altromimo jiné, mezi jinými

uso: fuori usomimo provoz, zničený, rozbitý

vista: fuori di vistamimo dohled, z dohledu

marcio: Hai torto marcio.Hluboce se pleteš., Seš úplně mimo. naprosto nemáš pravdu

trasferta: Sono in trasferta.Jsem pracovně mimo (domov).

argomento: essere (completamente) fuori argomentobýt (úplně) mimo/od věci

barca: in barcazmatený, popletený, mimo mentálně

causa: essere fuori causabýt mimo téma ap.

cortocircuito: essere in cortocircuitobýt mimo, haprovat, blbnout

pazzo: essere pazzo da legarevyšilovat, být úplně mimo (sebe)

: essere fuori di sébýt mimo (sebe) zlostí ap.

tangente: partire/andare per la tangentenedržet se/odbíhat od tématu, mluvit od věci, být mimo v řeči ap.

testa: non esserci con la testabýt mimo, být duchem nepřítomen

vacanza: avere il cervello in vacanzabýt duchem nepřítomen, být mimo mentálně