Hlavní obsah

rozhodnutí

Vyskytuje se v

konečný: konečné rozhodnutídecisione definitiva

rozhodnutí: učinit rozhodnutíprendere una decisione

společný: společné rozhodnutídecisione collettiva

ukvapit se: ukvapit se v rozhodnutíprendere decisioni affrettate

dopadnout: Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.La tua decisione influirà su tutti noi.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.Ho deciso diversamente.

moct: Mohli by se rozhodnout ...Potrebbero decidere ...

odkázat: Jsou odkázáni na jeho rozhodnutí.Dipendono dalla sua decisione.

ponechat: Rozhodnutí ponechám na tobě.La decisione la lascio a te.

předcházet: Návrh, který předcházel rozhodnutí...La proposta che precedeva la decisione...

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.Si è deciso ad andarsene.

s, se: Není s to se rozhodnout.Non è in grado di decidersi.

správný: udělat správné rozhodnutíprendere la giusta decisione

unáhlit se: Neunáhli se s rozhodnutím.Non prendere una decisione avventata.

caso: rozhodnout podle situacedecidere secondo il caso

decisione: učinit rozhodnutíprendere una decisione

maturare: dospět k rozhodnutímaturare una decisione

prendere: rozhodnout seprendere una decisione

retrocedere: ustoupit ze svých rozhodnutíretrocedere dalle proprie decisioni

risoluzione: učinit rozhodnutí, rozhodnout (se)prendere una risoluzione

sorteggio: rozhodnout co losemdecidere qc per sorteggio

stabilito: Věc byla již rozhodnuta.La cosa è ormai stabilita.

tavolino: od (zeleného) stolu, teoreticky rozhodnout ap., sport. kontumačně, rozhodnutím rozhodčích prohrát ap.přen. a tavolino

competenza: Toto rozhodnutí není v naší kompetenci.Questa decisione non è di nostra competenza.

decidere: Rozhodl se odjet.Ha deciso di partire.

stare: Je na tobě rozhodnout ...Sta a te decidere ...

valutazione: Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...

fare: Rozhodni ty!Fa' tu!

grado: soudní rozhodnutí v první instancidir. giudizio di primo grado