Hlavní obsah

rozhodnout

Vyskytuje se v

jinak: Rozhodl jsem se jinak.Ho deciso diversamente.

moct: Mohli by se rozhodnout ...Potrebbero decidere ...

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.Si è deciso ad andarsene.

s, se: Není s to se rozhodnout.Non è in grado di decidersi.

caso: rozhodnout podle situacedecidere secondo il caso

prendere: rozhodnout seprendere una decisione

risoluzione: učinit rozhodnutí, rozhodnout (se)prendere una risoluzione

sorteggio: rozhodnout co losemdecidere qc per sorteggio

stabilito: Věc byla již rozhodnuta.La cosa è ormai stabilita.

decidere: Rozhodl se odjet.Ha deciso di partire.

stare: Je na tobě rozhodnout ...Sta a te decidere ...

valutazione: Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...

fare: Rozhodni ty!Fa' tu!