Hlavní obsah

zkušební

Přídavné jméno

  1. (k otestování ap.) di prova(pokusný) sperimentale(provizorní) provvisorio/-azkušební doba/lhůta(odsouzeného, zaměstnance ap.) periodo di provazkušební kabinka v prodejně ap.camerino mzkušební pilotpilota m di prova
  2. (komise, termín ap.) (di) esami

Vyskytuje se v

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

kabinka: zkušební kabinka v obchodě ap.camerino (di prova)

lhůta: být ve zkušební lhůtě v zaměstnání ap.essere in prova, fare un periodo di prova

assaggio: d'assaggiozkušební, testovací

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

banco: banco di provazkušební/testovací zařízení/lavice, zkušebna zařízení

commissione: commissione esaminatricezkušební komise

periodo: periodo di garanzia/provazáruční/zkušební doba/lhůta

prova: di provazkušební, na zkoušku

prova: periodo di provazkušební doba

sperimentazione: metodo di sperimentazionezkušební metoda

vasca: vasca navalezkušební kanál v loděnicích

versione: versione completa/di prova/ampliatakompletní/zkušební/rozšířená verze

zero: numero zeronulté vydání, zkušební díl