Hlavní obsah

interrotto

Vyskytuje se v

interrotto: Le trattative sono state interrotte.Jednání byla přerušena.

přerušit: interrompere la gravidanza, provést potrat fare l'abortomed. přerušit těhotenství

přerušovaný: coito interrottopřerušovaný styk pohlavní, přerušovaná soulož

soulož: coito interrottopřerušovaná soulož

trhaný: avere il sonno interrottopřen. mít trhaný spánek

přerušovat: Non mi interrompere!Nepřerušuj mě!

řeč: interrompere qskočit komu do řeči

utnout: Ha interrotto il discorso a metà frase.Utnul rozhovor v půli věty.

skočit: interrompere q (mentre sta parlando)přen. skočit do řeči komu

interrompere: interrompere i contatti con qpřerušit kontakt(y) s kým