Hlavní obsah

salita

Podstatné jméno ženské

  1. a qc výstup, (vy)stoupání, vylezení, výjezd kam nahorusalita alla funešplh na laněsalita in ascensorevyjetí výtahem
  2. nástup, nastoupení do vozidla ap.salita a bordonástup na palubu
  3. vzestup, vzrůst
  4. stoupání stoupající úsekin salitado kopce, dovrchu, stoupající, nahoru (vedoucí), vzestupnýandare in salitajít/jet do kopcegara in salitazávod do vrchu

Vyskytuje se v

bagno: sali da bagnosůl do koupele

bordo: salire a bordonastoupit na palubu, nalodit se

dolce: salita dolcemírné stoupání pozvolné

grosso: sale grossohrubá sůl

idea: un'idea di salešpetka soli

idrato: chim. sali idratihydratované soli

minerale: sale mineraleminerální sůl

pertica: salita alla perticašplh o tyči

potassico: sale potassicodraselná sůl

potere: salire al poteredostat se k moci

presa: presa di salešpetka soli

punta: punta di salešpetka soli

sale: sale alimentarejedlá sůl

sale: sale marinomořská sůl

sale: mettere qc sotto salenaložit co do soli/slaného nálevu

sale: dieta senza saleneslaná dieta

sale: miniera di salesolný důl

sale: i sali di qcsoli čeho

sale: sali da bagnokoupelová sůl

salire: salire per le scalevyjít po schodech

salire: È salito su una sedia.Vylezl na židli.

salire: far salire qposlat nahoru koho, nechat/donutit nastoupit koho do auta ap.

salire: salire da qjít nahoru ke komu do bytu ap.

salire: salire a bordonastoupit na palubu

salire: salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu

scala: salire/scendere le scalevyjít/(se)jít dolů po schodech

solaio: salire in solaiovylézt na půdu

su: salire su una montagnavylézt na horu

tendenza: tendenza in salitavzestupný trend, vzestupná tendence

trono: salire al tronousednout na trůn

vetta: salire in vetta a qcvylézt na co/vrchol čeho stromu, hory

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

minacciare: La febbre minaccia di salire.Hrozí, že horečka stoupne.

passare: Passami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.

polverizzare: polverizzare il salerozdrtit sůl

salire: La strada sale ...Cesta stoupá ...

salire: È salito in macchina...Nasedl do auta...

salire: La benzina è salita.Benzín podražil.

salire: I prezzi salgono.Ceny vzrůstají.

ribalta: přen. venire/salire alla ribaltaupoutat (na sebe) pozornost veřejnosti ap., upozornit na sebe

sale: dolce di saleneslaný, nevýrazný chuťově

sale: sale in zuccarozum, chytrost

sale: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou

zucca: přen. senza sale in zuccablbý jak tágo, vygumovaný

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobususalire sull'/scendere dall' autobus

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

koupelový: koupelová sůlsali da bagno

nahoru: jít nahoru i přen. ceny ap.salire

nastoupit: nastoupit na palubu čehosalire a bordo di qc

nástupní: nástupní stanicestazione di salita

neslaný: neslaná dieta omezující příjem solidieta senza sale, dieta iposodica

paluba: nastoupit na palubu čehosalire a bordo di qc, nalodit se imbarcarsi su qc

prudký: prudké stoupánísalita ripida

schod: jít nahoru/dolů po schodechsalire/scendere le scale

solný: solný důlminiera di sale

stoupat: stoupat do schodůsalire per le scale

sůl: kuchyňská sůlsale da cucina

sůl: mořská sůlsale marino

sůl: koupelová sůl, sůl do koupelesali da bagno

špetka: špetka solipizzico di sale

tágo: hovor. blbý jak tágosenza sale in zucca

usednout: usednout na trůnsalire al trono

vrch: sport. závody do vrchugara in salita

vstoupit: vstoupit na palubu čeho lodi ap.imbarcarsi, salire a bordo

vyběhnout: vyběhnout po schodechsalire di corsa le scale

vystoupat: vystoupat po schodechsalire per le scale

na: vylézt na stromsalire sull'albero

nasednout: Nasedni (si)!(Dai,) Sali!

nasednout: Nasedla na vlak.È salita sul treno.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.È salito in macchina ed è partito.

nastoupit: Nastupte si.Salga.

nastupovat: Nastupujte na palubu!Salite a bordo!

po: jít nahoru/dolů po schodechsalire/scendere le scale

podat: Podej mi sůl, prosím.Passami il sale, per favore.

pomoct: pomoct komu do/ze schodůaiutare q a salire/scendere le scale

prudce: prudce vzrůst ceny ap.salire alle stelle