Hlavní obsah

salire

Intranzitivní sloveso

  1. (vy)jít (nahoru), (vy)stoupat, vylézt vzhůruLa strada sale ...Cesta stoupá ...salire per le scalevyjít po schodechÈ salito su una sedia.Vylezl na židli.far salire qposlat nahoru koho, nechat/donutit nastoupit koho do auta ap.salire da qjít nahoru ke komu do bytu ap.
  2. in/a qc nastoupit do čeho do auta ap., nasednout i na koně ap.È salito in macchina...Nasedl do auta...salire a bordonastoupit na palubu
  3. (vy)stoupat, vznést se do vzduchu ap.
  4. tyčit se, zvedat se hora ap.
  5. vzrůst, jít nahoru, stoupnout kvalitou, uznáním ap.salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu
  6. vzrůstat, stoupat, zvyšovat se hodnota, úroveň ap.La benzina è salita.Benzín podražil.I prezzi salgono.Ceny vzrůstají.

Vyskytuje se v

bagno: sali da bagnosůl do koupele

bordo: salire a bordonastoupit na palubu, nalodit se

dolce: salita dolcemírné stoupání pozvolné

grosso: sale grossohrubá sůl

idea: un'idea di salešpetka soli

idrato: chim. sali idratihydratované soli

minerale: sale mineraleminerální sůl

pertica: salita alla perticašplh o tyči

potassico: sale potassicodraselná sůl

potere: salire al poteredostat se k moci

presa: presa di salešpetka soli

punta: punta di salešpetka soli

sale: sale alimentarejedlá sůl

sale: sale marinomořská sůl

sale: mettere qc sotto salenaložit co do soli/slaného nálevu

sale: dieta senza saleneslaná dieta

sale: miniera di salesolný důl

sale: i sali di qcsoli čeho

sale: sali da bagnokoupelová sůl

salita: salita alla funešplh na laně

salita: salita in ascensorevyjetí výtahem

salita: salita a bordonástup na palubu

salita: in salitado kopce, dovrchu, stoupající, nahoru (vedoucí), vzestupný

salita: andare in salitajít/jet do kopce

salita: gara in salitazávod do vrchu

scala: salire/scendere le scalevyjít/(se)jít dolů po schodech

solaio: salire in solaiovylézt na půdu

su: salire su una montagnavylézt na horu

tendenza: tendenza in salitavzestupný trend, vzestupná tendence

trono: salire al tronousednout na trůn

vetta: salire in vetta a qcvylézt na co/vrchol čeho stromu, hory

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

minacciare: La febbre minaccia di salire.Hrozí, že horečka stoupne.

passare: Passami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.

polverizzare: polverizzare il salerozdrtit sůl

ribalta: přen. venire/salire alla ribaltaupoutat (na sebe) pozornost veřejnosti ap., upozornit na sebe

sale: dolce di saleneslaný, nevýrazný chuťově

sale: sale in zuccarozum, chytrost

sale: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou

zucca: přen. senza sale in zuccablbý jak tágo, vygumovaný

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobususalire sull'/scendere dall' autobus

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

koupelový: koupelová sůlsali da bagno

nahoru: jít nahoru i přen. ceny ap.salire

nastoupit: nastoupit na palubu čehosalire a bordo di qc

nástupní: nástupní stanicestazione di salita

neslaný: neslaná dieta omezující příjem solidieta senza sale, dieta iposodica

paluba: nastoupit na palubu čehosalire a bordo di qc, nalodit se imbarcarsi su qc

prudký: prudké stoupánísalita ripida

schod: jít nahoru/dolů po schodechsalire/scendere le scale

solný: solný důlminiera di sale

stoupat: stoupat do schodůsalire per le scale

sůl: kuchyňská sůlsale da cucina

sůl: mořská sůlsale marino

sůl: koupelová sůl, sůl do koupelesali da bagno

špetka: špetka solipizzico di sale

tágo: hovor. blbý jak tágosenza sale in zucca

usednout: usednout na trůnsalire al trono

vrch: sport. závody do vrchugara in salita

vstoupit: vstoupit na palubu čeho lodi ap.imbarcarsi, salire a bordo

vyběhnout: vyběhnout po schodechsalire di corsa le scale

vystoupat: vystoupat po schodechsalire per le scale

na: vylézt na stromsalire sull'albero

nasednout: Nasedni (si)!(Dai,) Sali!

nasednout: Nasedla na vlak.È salita sul treno.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.È salito in macchina ed è partito.

nastoupit: Nastupte si.Salga.

nastupovat: Nastupujte na palubu!Salite a bordo!

po: jít nahoru/dolů po schodechsalire/scendere le scale

podat: Podej mi sůl, prosím.Passami il sale, per favore.

pomoct: pomoct komu do/ze schodůaiutare q a salire/scendere le scale

prudce: prudce vzrůst ceny ap.salire alle stelle

přisolit: trochu přisolit bramboryaggiungere il sale alle patate

stoupat: Voda dále stoupá.L'acqua continua a salire.

špatný: nastoupit do špatného vlakusalire sul treno sbagliato

vylézt: Vylezl na strom.È salito sull'albero.

vystoupit: vystoupit na vrchol horysalire fino in cima alla montagna

rezerva: brát co s rezervou historku ap.prendere qc con un grano di sale

sypat: sypat sůl do ranversare il sale nelle ferite