Hlavní obsah

salire

Intranzitivní sloveso

  1. (vy)jít (nahoru), (vy)stoupat, vylézt vzhůruLa strada sale ...Cesta stoupá ...salire per le scalevyjít po schodechÈ salito su una sedia.Vylezl na židli.far salire qposlat nahoru koho, nechat/donutit nastoupit koho do auta ap.salire da qjít nahoru ke komu do bytu ap.
  2. in/a qc nastoupit do čeho do auta ap., nasednout i na koně ap.È salito in macchina...Nasedl do auta...salire a bordonastoupit na palubu
  3. (vy)stoupat, vznést se do vzduchu ap.
  4. tyčit se, zvedat se hora ap.
  5. vzrůst, jít nahoru, stoupnout kvalitou, uznáním ap.salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu, stát se velice slavným
  6. vzrůstat, stoupat, zvyšovat se hodnota, úroveň ap.La benzina è salita.Benzín podražil.I prezzi salgono.Ceny vzrůstají.

Vyskytuje se v

bagno: sali da bagnosůl do koupele

bordo: salire a bordonastoupit na palubu, nalodit se

dolce: salita dolcemírné stoupání pozvolné

grosso: sale grossohrubá sůl

idea: un'idea di salešpetka soli

idrato: chim. sali idratihydratované soli

minerale: sale mineraleminerální sůl

pertica: salita alla perticašplh o tyči

potassico: sale potassicodraselná sůl

potere: salire al poteredostat se k moci

presa: presa di salešpetka soli

punta: punta di salešpetka soli

sale: sale alimentarejedlá sůl

salita: salita alla funešplh na laně

scala: salire/scendere le scalevyjít/(se)jít dolů po schodech

solaio: salire in solaiovylézt na půdu

su: salire su una montagnavylézt na horu

tendenza: tendenza in salitavzestupný trend, vzestupná tendence

trono: salire al tronousednout na trůn

vetta: salire in vetta a qcvylézt na co/vrchol čeho stromu, hory

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

minacciare: La febbre minaccia di salire.Hrozí, že horečka stoupne.

passare: Passami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.

polverizzare: polverizzare il salerozdrtit sůl

ribalta: přen. venire/salire alla ribaltaupoutat (na sebe) pozornost veřejnosti ap., upozornit na sebe

zucca: přen. senza sale in zuccablbý jak tágo, vygumovaný

autobus: salire sull'/scendere dall' autobus nastoupit do/vystoupit z autobusu

kopec: andare in salita, salirejít do kopce

koupelový: sali da bagnokoupelová sůl

nahoru: salirejít nahoru i přen. ceny ap.

nastoupit: salire a bordo di qcnastoupit na palubu čeho

nástupní: stazione di salitanástupní stanice

neslaný: dieta senza sale, dieta iposodicaneslaná dieta omezující příjem soli

paluba: salire a bordo di qc, nalodit se imbarcarsi su qcnastoupit na palubu čeho

prudký: salita ripidaprudké stoupání

schod: salire/scendere le scalejít nahoru/dolů po schodech

solný: miniera di salesolný důl

stoupat: salire per le scalestoupat do schodů

sůl: sale da cucinakuchyňská sůl

špetka: pizzico di salešpetka soli

tágo: senza sale in zuccahovor. blbý jak tágo

usednout: salire al tronousednout na trůn

vrch: gara in salitasport. závody do vrchu

vstoupit: imbarcarsi, salire a bordovstoupit na palubu čeho lodi ap.

vyběhnout: salire di corsa le scalevyběhnout po schodech

vystoupat: salire per le scalevystoupat po schodech

na: salire sull'alberovylézt na strom

nasednout: (Dai,) Sali!Nasedni (si)!

nastupovat: Salite a bordo!Nastupujte na palubu!

po: salire/scendere le scalejít nahoru/dolů po schodech

podat: Passami il sale, per favore.Podej mi sůl, prosím.

pomoct: aiutare q a salire/scendere le scalepomoct komu do/ze schodů

prudce: salire alle stelleprudce vzrůst ceny ap.

přisolit: aggiungere il sale alle patatetrochu přisolit brambory

špatný: salire sul treno sbagliatonastoupit do špatného vlaku

vylézt: È salito sull'albero.Vylezl na strom.

vystoupit: salire fino in cima alla montagnavystoupit na vrchol hory

rezerva: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou historku ap.

sypat: versare il sale nelle feritesypat sůl do ran

salire: salire per le scalevyjít po schodech