Hlavní obsah

prudce

Vyskytuje se v

kopec: prudký/mírný kopecpendio ripido/dolce

prudký: prudký pohybmovimento rapido

baby: prudký vzrůst porodnostibaby boom

battente: prudký déšťpioggia battente

colpo: naráz, najednou, rázem, prudcedi colpo, tutto d'un colpo

esplosivo: prudký rozvoj čehosviluppo esplosivo di qc

movimento: prudký pohybmovimento brusco

pendenza: prudký, příkrý strmý cesta, střecha ap.a forte pendenza

pendio: prudký/mírný svahpendio ripido/dolce

picco: prudce, strmě klesat ap.a picco

potente: prudký jedveleno potente

rottura: prudké zhoršení počasírottura del tempo

sbalzo: jedním rázem, náhle, prudcedi sbalzo

scatto: prudce, náhle, z ničeho nicdi scatto

secco: suchý, nasucho upravený zděný ap., prudce zabrzdit ap., přen. vyhaslý, vyčerpaný, vyhořelý bez inspiracea secco

slancio: prudce, skokemdi slancio

sobbalzo: prudce, náhledi sobbalzo

soprassalto: prudce, náhle prudkým pohybemdi soprassalto

stretto: ostrá/prudká zatáčkacurva stretta

vivace: zprudka, na prudkém ohni osmahnout ap.a fuoco vivace

gomito: Silnice prudce zatáčí.La strada fa un gomito.

picchiata: padat, prudce klesat, propadat se, jít prudce dolů ceny, úroveň ap.essere/scendere in picchiata

prudce: prudce jedovatýestremamente velenoso