Hlavní obsah

prudce

Vyskytuje se v

kopec: prudký/mírný kopecpendio ripido/dolce

prudký: prudký pohybmovimento rapido

prudký: prudká bolestdolore acuto

prudký: prudký jedveleno potente

prudký: prudké stoupánísalita ripida

prudký: prudká zatáčkacurva stretta/a gomito

baby: baby boomprudký vzrůst porodnosti

battente: pioggia battenteprudký déšť

colpo: di colpo, tutto d'un colponaráz, najednou, rázem, prudce

colpo: colpo di freno(prudké) zabrzdění, přen. zaražení procesu ap.

esplosivo: sviluppo esplosivo di qcprudký rozvoj čeho

movimento: movimento bruscoprudký pohyb

pendenza: a forte pendenzaprudký, příkrý strmý cesta, střecha ap.

pendio: pendio ripido/dolceprudký/mírný svah

picco: a piccoprudce, strmě klesat ap.

picco: scendere a piccoprudce klesat, padat, propadat se hodnoty ap.

potente: veleno potenteprudký jed

rottura: rottura del tempoprudké zhoršení počasí

sbalzo: di sbalzojedním rázem, náhle, prudce

scatto: di scattoprudce, náhle, z ničeho nic

secco: a seccosuchý, nasucho upravený zděný ap., prudce zabrzdit ap., přen. vyhaslý, vyčerpaný, vyhořelý bez inspirace

slancio: di slancioprudce, skokem

slancio: con slanciorázně, prudce, nadšeně vrhnout se ap.

sobbalzo: di sobbalzoprudce

soprassalto: di soprassaltoprudce, náhle prudkým pohybem

stretto: curva strettaostrá/prudká zatáčka

vivace: a fuoco vivacezprudka, na prudkém ohni osmahnout ap.

gomito: La strada fa un gomito.Silnice prudce zatáčí.

picchiata: essere/scendere in picchiatapadat, prudce klesat, propadat se, jít prudce dolů ceny, úroveň ap.