Hlavní obsah

lo

Člen

  • určitý člen j. č. muž. rodupoužívá se před slovy začínající na s + souhláska nebo na hlásky j, gn, ps, pn, x, z

Zájmeno

  • to, ho předmět přímý, 3. os. j. č. muž. roduLeggilo!Přečti (si) to!L'ho comprato per te.Koupil(a) jsem to pro tebe.Lo sapevo.Věděl(a) jsem to.

Vyskytuje se v

albore: gli alboridi qc počátky, úsvit čeho

Alpi: le AlpiAlpy

altro: (gli) altriostatní, druzí

anno: gli anniroky, léta doba

antichità: le antichitàstarožitnosti, antikvity

avversità: le avversitànepřízeň (osudu), nesnáze, strasti

bermuda: i bermudabermudy kraťasy

Bermude: le BermudeBermudy

bisognoso: i bisognosipotřební, chudí lidé

budello: le budellastřeva

calare: calare/calarsi le brachevycouvat, couvnout zbaběle, podělat se upustit od záměru

abbagliante: accendere gli abbagliantizapnout dálková světla

abbassare: abbassare le armisložit zbraně

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accogliere: accogliere la richiestavyhovět žádosti

accompagnare: accompagnare q con lo sguardosledovat koho pohledem

accontentare: accontentare i desideri di qsplnit přání koho

acconto: acconto per la mercezáloha na zboží

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addormentato: la Bella AddormentataŠípková Růženka

addosso: mettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

affidabile: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

affissare: affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co

afflitto: gli afflittitrpící (lidé)

aggrottare: aggrottare le sopraccigliazamračit se

aguzzare: aguzzare le orecchienastražit uši, zbystřit sluch

allacciare: allacciare le cinturepřipoutat se pásem, připásat se

allacciarsi: allacciarsi le scarpezavázat si tkaničky, zašněrovat si boty

allargare: allargare la cintapovolit (si) pásek

allenare: allenare la vocetrénovat (si) hlas

allungare: allungare le vacanzeprodloužit (si) prázdniny

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

alzare: alzare le spallepokrčit rameny lhostejně ap.

ammalato: gli ammalatinemocní

ammennicolo: gli ammennicolirůzné drobnosti, serepetičky

amministrare: amministrare la giustiziavykonávat spravedlnost

annodare: annodare la cravattauvázat (si) kravatu

anta: dopo gli antapo čtyřicítce, padesátce ap.

antefatto: gli antefatti di qcudálosti předcházející čemu

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd

antistante: la piazza antistante (al)la stazionenáměstí před nádražím

anziano: i problemi degli anzianiproblémy seniorů

appagare: appagare la fameutišit hlad

apparecchio: apparecchio ortodontico/per i dentirovnátka

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

applicare: applicare la mente a qcvěnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.

appoggiare: appoggiare la vocezvýšit hlas

aprire: aprire la radio/tivùzapnout/pustit rádio/televizi

arma: deporre le armisložit zbraně

articolo: articoli per la scuolaškolní potřeby

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

asciutto: avere la gola asciuttamít sucho v krku/vyprahlo

ascoltare: ascoltare la radioposlouchat rádio

aspettativa: deludere le aspettative di qzklamat očekávání koho

assente: assente con la menteduchem nepřítomný

assicurazione: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

assorbire: assorbire la lucepohltit světlo

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

attraversare: attraversare la stradapřejít ulici

augurio: fare l'augurio, fare gli auguri di qc a qpopřát co komu

auspicio: sotto gli auspici di q/qcpod záštitou koho/čeho

avorio: geog. la Costa d'AvorioPobřeží slonoviny

avvenire: gli anni avvenirenadcházející roky

azzurro: gli azzurrimodří reprezentanti Itálie

baciare: baciare la mano di qcpolíbit ruku komu

baffo: přen. leccarsi i baffiolizovat se při potěšení z chutného jídla

bagaglio: fare i bagaglisbalit se, sbalit si věci před odjezdem

bagnarsi: bagnarsi le maniumýt si ruce

balcanico: la Penisola BalcanicaBalkánský poloostrov

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

barca: spingere avanti la barcatáhnout to dál, protloukat se životem

barone: i baroni dell'industriaprůmysloví magnáti

battere: battere i dentidrkotat zuby zimou