Hlavní obsah

který

Zájmeno

  1. (při výběru ze souhrnu ap.) quale, che(o osobě) chiVe kterém roce?In che anno?Který z nich?Chi tra loro?
  2. (vyjadřuje totožnost něčeho) che, cui, il/la quale
  3. (kterýkoli) chiunque, qualunqueať je to, který chcechiunque sia
  4. (v ust. spojeních) quel che, quello chejak kterýdipende

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje quello/-a che

dědit: Tradice, která se dědí...Una tradizione che si tramanda...

litovat: Nelituji času, který jsem strávil...Non mi pento del tempo passato...

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Quale ti piace di più?

obývat: Zvířata, která obývají tuto oblast...Gli animali che popolano questa zona...

program: Na kterém je to programu?Su quale canale (TV) è?

předcházet: Návrh, který předcházel rozhodnutí...La proposta che precedeva la decisione...

směr: Kterým směrem šel?Da che parte è andato?

ti, ty, ta: Ti (z vás), kteří ...Quelli (di voi) che ...

třída: Do které chodíš třídy?Che classe frequenti?

uhádnout, uhodnout: Uhádneš, který...?Indovini quale...?, Sai indovinare quale...?

štěkat: Pes, který štěká, nekouše.Can che abbaia non morde.

acquisito: = věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.gusto acquisito

baffo: ze kterého se sbíhají sliny, i přen. k nakousnutípřen. da leccarsi i baffi

coloro: ti, co/kteří ...coloro che ...

da: věci, které je třeba udělatcose da fare

difficile: těžko vyslovitelný, který se těžko říkádifficile a dire

galeotto: večeře, na které se seznámilicena galeotta

leccarsi: co ze kterého se sbíhají sliny, i přen. k nakousnutí přitažlivý ap.přen. qc da leccarsi i baffi

pirata: = řidič, který ujel z místa nehodypirata della strada, auto pirata

questione: daný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čehoin questione

respinto: počet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)numero dei respinti

ritirato: hráč, který ukončil aktivní kariérusport giocatore ritirato

venire: budoucí, který teprve přijdea venire, di là da venire

ammiccare: Je to film, který oslovuje mladší publikum.È un film che ammicca al pubblico giovanile.

annali: Je to den, na který se nezapomíná.È una giornata che resterà negli annali.

annullarsi: dva zákony, které se vylučujídue leggi che si annullano

apprezzabile: změna, kterou všichni ocenícambiamento apprezzabile da tutti

canale: Na kterém je to programu?Su quale canale (TV) è?

che: Ten muž, kterého jsi viděl ...Quell'uomo che tu hai visto ...

chi: Jsou tací, kteří tvrdí, že ...C'è chi dice che ...

commuovere: hudba, která dojímáuna musica che commuove

conservarsi: víno, které vydržívino che si conserva bene

cui: Knížka, o které jsem ti říkal.Il libro di cui ti ho parlato.

parte: Kterým jdeme směrem?Da che parte andiamo?

qua: svět, ve kterém žijemeil mondo di qua

quale: Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...

sfaldarsi: třepící se nehty, nehty, které se třepíunghie che si sfaldano

tale: On je ten, kterého hledáš.Lui è il tale che cerchi.

temere: Je to rostlina, která trpí chladem.È una pianta che teme il freddo.

abbaiare: Pes, který štěká, nekouše.Can(e) che abbaia non morde.

cane: Pes, který štěká, nekouše.Can che abbaia non morde.

gallina: slepice, která snáší zlatá vejcepřen. gallina dalle uova d'oro

orso: porcovat medvěda, který ještě běhá po lese rozhodovat o něčem, co ještě ani nemáme ap.vendere la pelle dell'orso prima che sia morto

který: jak kterýdipende