Hlavní obsah

který

Zájmeno

  1. (při výběru ze souhrnu ap.) quale(jaký) che(o osobě, kdo) chiVe kterém roce?In che anno?Který z nich?Chi tra loro?
  2. (vyjadřuje totožnost něčeho) che, cui, il/la quale
  3. (kterýkoli) chiunque, qualunqueať je to, který chcechiunque sia
  4. (v ust. spojeních) quel che, quello chejak kterýdipende

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje quello/-a che

ten, ta, to: ten kterýpříslušný rispettivo/-a, daný dato/-a, determinato/-a

dědit: Tradice, která se dědí...Una tradizione che si tramanda...

litovat: Nelituji času, který jsem strávil...Non mi pento del tempo passato...

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Quale ti piace di più?

obývat: Zvířata, která obývají tuto oblast...Gli animali che popolano questa zona...

program: Na kterém je to programu?Su quale canale (TV) è?

předcházet: Návrh, který předcházel rozhodnutí...La proposta che precedeva la decisione...

směr: Kterým směrem šel?Da che parte è andato?

ti, ty, ta: Ti (z vás), kteří ...Quelli (di voi) che ...

třída: Do které chodíš třídy?Che classe frequenti?

uhádnout, uhodnout: Uhádneš, který...?Indovini quale...?, Sai indovinare quale...?

štěkat: Pes, který štěká, nekouše.Can che abbaia non morde.

acquisito: gusto acquisito= věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.

baffo: přen. da leccarsi i baffize kterého se sbíhají sliny, i přen. k nakousnutí

coloro: coloro che ...ti, co/kteří ...

da: cose da farevěci, které je třeba udělat

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

galeotto: cena galeottavečeře, na které se seznámili

leccarsi: přen. qc da leccarsi i baffico ze kterého se sbíhají sliny, i přen. k nakousnutí přitažlivý ap.

pirata: pirata della strada, auto pirata= řidič, který ujel z místa nehody

questione: in questionedaný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čeho

respinto: numero dei respintipočet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)

ritirato: sport giocatore ritiratohráč, který ukončil aktivní kariéru

venire: a venire, di là da venirebudoucí, který teprve přijde

ammiccare: È un film che ammicca al pubblico giovanile.Je to film, který oslovuje mladší publikum.

annali: È una giornata che resterà negli annali.Je to den, na který se nezapomíná.

annali: È una vittoria che resterà negli annali del calcio.Je to vítězství, které se zapíše do dějin fotbalu.

annullarsi: due leggi che si annullanodva zákony, které se vylučují

apprezzabile: cambiamento apprezzabile da tuttizměna, kterou všichni ocení

canale: Su quale canale (TV) è?Na kterém je to programu?

che: Quell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

commuovere: una musica che commuovehudba, která dojímá

conservarsi: vino che si conserva benevíno, které vydrží

cui: Il libro di cui ti ho parlato.Knížka, o které jsem ti říkal.

parte: Da che parte andiamo?Kterým jdeme směrem?

qua: il mondo di quasvět, ve kterém žijeme

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

sfaldarsi: unghie che si sfaldanotřepící se nehty, nehty, které se třepí

tale: Lui è il tale che cerchi.On je ten, kterého hledáš.

temere: È una pianta che teme il freddo.Je to rostlina, která trpí chladem.

abbaiare: Can(e) che abbaia non morde.Pes, který štěká, nekouše.

cane: Can che abbaia non morde.Pes, který štěká, nekouše.

gallina: přen. gallina dalle uova d'oroslepice, která snáší zlatá vejce

orso: vendere la pelle dell'orso prima che sia mortoporcovat medvěda, který ještě běhá po lese rozhodovat o něčem, co ještě ani nemáme ap.