Hlavní obsah

questione

Podstatné jméno ženské

  1. spor i soudní, svár, přeNon fate questioni.Nehádejte se.
  2. věc, otázka, záležitost problém ap.È una questione di tempo.Je to otázka času.in questionedaný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čehoil tema in questionedané témamettere in questione qczpochybnit coandare al nocciolo della questionejít k jádru věci
  3. otázka, problém

Vyskytuje se v

attualità: questione di attualitàaktuální otázka naléhavá ap.

fondamentale: questione fondamentalezásadní otázka

legale: questioni legaliprávní otázky

merito: entrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci

nocciolo: il nocciolo della questionejádro problému

onorare: questione d'onoreotázka cti

prestigio: questione di prestigiootázka prestiže

risollevare: risollevare una questione(znovu) nadnést otázku

sollevare: sollevare la questionevznést otázku

comunque: Comunque considerata, la questione è seria.Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.

caprino: fare questioni di lana caprinahádat se o kozí chlup

dimenare: dimenare una questioneprobrat/prodiskutovat otázku

lana: přen. (questioni di) lana caprinahlouposti, malichernosti nepodstatné předměty sporu ap.

vivo: entrare nel vivo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

meritum: k meritu (věci)al nocciolo della questione

otázka: otázka života a smrtiquestione di vita o di morte

žádný: V žádném případě.È fuori questione.

cvik: Je to otázka cviku.È questione di pratica.

mnoho: příliš mnoho otázektroppe questioni

úvaha: To nepřichází v úvahu.È fuori questione/discussione.

věc: To je věc názoru.È una questione di punti di vista.

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

život: Je to otázka života a smrti.È una questione di vita o di morte.