Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (v otázce na osobu ap.) chiKoho to zajímá?Chi se ne importa?, A chi importa?, hovor. Chi se ne frega?s kým?con chi?
  2. (vztažné) che
  3. (někdo, kdokoli) qualcuno/-a

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje quello/-a che

koho: od/pro kohoda/per chi

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čest: S kým mám tu čest?Con chi ho l'onore?

dát: Kdo ti to dal?Chi te l'ha dato?

fandit: Komu fandíš?Per chi fai il tifo?

hádat: Hádej, kdo (to) je?Indovina chi è?

hlásit se: Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?Chi (di voi) si è iscritto all'esame?

chybět: Kdo chybí?Chi manca?

mít: Za koho mě máš?Per chi mi prendi?

moct: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

nahradit: Kdo ho teď nahradí?Ora chi prenderà il suo posto?

najít se: Vždycky se najde někdo, kdo ...C'è sempre qualcuno chi ...

naučit: Kdo tě to naučil?Chi te l'ha insegnato?

obrátit se: Na koho se mám obrátit?A chi devo rivolgermi?

patřit: Komu to patří?Di chi è questo?

prospět: Komu to prospěje?A chi gioverà?

přežít: ti, kdo přežili...i sopravvissuti...

služba: Kdo má službu?Chi è di servizio?

tah: Kdo je na tahu?A chi tocca?

udělat: Kdo to udělal?Chi lo ha fatto?

uvidět: Uvidíme, kdo vyhraje!Vedremo chi vincerà!

vás: Kdo z vás?Chi di voi?

viník: Kdo je viníkem?Chi è il colpevole?

vyhrát: Kdo vyhrál?Chi ha vinto?

za: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

zajímat: A koho to zajímá?Chi se ne importa?

zavinit: Kdo to zavinil?Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Chi la fa, l'aspetti.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.

tak: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Come farai, così avrai.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Come farai, così avrai.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.Senza fatica non si ottiene niente.

chi: komu, na kohoa chi

venuto: první, kdo se namanepřen. primo venuto

a: Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.Sono stato l'ultimo a saperlo.

altri: Kdo jiný by to mohl udělat?Chi altri potrebbe farlo?

campana: Komu zvoní hrana.Per chi suona la campana.

chissà: Kdoví, kdo to je!Chissà chi è!

colpa: Kdo za to může?, Čí je to vina?Di chi è la colpa?

colui: Znáš toho, kdo...?Conosci colui che...?

fregare: No a?, Co na tom?, Koho to zajímá?Chi se ne frega?

guardare: Vida!, Heleme se!, Kdo by to řekl!Ma guarda un po'!

indovinare: Hádej koho jsem viděl!Indovina chi ho visto!

insegnare: Kdo tě to naučil?Chi te lo ha insegnato?

mai: Kdo to kdy viděl?Chi mai l'ha visto?

offrirsi: Kdo se hlásí dobrovolně?Chi si offre volontario?

parlare: Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?Chi parla?, Con chi parlo?

potere: Zachraň se kdo můžeš!Si salvi chi può!

prendere: Za koho mě máš?Per chi mi prendi?

salvarsi: Zachraň se kdo můžeš!Si salvi chi può!

solo: Jsi jediná, kdo mi rozumí.Sei la sola a capirmi.

tifo: Komu fandíš?Per chi fai il tifo?

tra: Kdo z nás?Chi tra noi?

trovare: Nemůže najít nikoho, kdo ...Non trova nessuno che ...

voi: Kdo z vás?Chi di voi?

arrivare: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Chi tardi arriva male alloggia.

aspettare: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.Chi la fa l'aspetti.

avvisato: Kdo je připraven, není překvapen.Uomo avvisato, mezzo salvato.

capire: Čert aby se v kom/čem vyznal., Kdo se má vyznat v kom/čem.Vai a capire q/qc.

cercare: Kdo hledá, najde.Chi cerca trova.

pane: oplatit komu stejnou mincípřen. rendere pan per focaccia a q

ridere: Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

seminare: Kdo seje vítr, sklidí bouři.Chi semina vento, raccoglie tempesta.

tacere: Kdo mlčí, souhlasí., Mlčení znamená souhlas.Chi tace, acconsente.

uomo: kdo se sám vypracovaluomo nuovo

kdo: s kým?con chi?