Hlavní obsah

confidenza

Podstatné jméno ženské

  1. con q důvěrnost ke komu v chování, vztahu ap.trattare q con confidenzachovat se ke komu důvěrněessere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kýmprendersi la confidenza di fare qcdovolit si co k druhémuprendersi (troppe) confidenzepříliš si dovolovat
  2. con qc obeznámenost s čím, dobrá/důvěrná znalost čehoprendere confidenza con qcobeznámit se s čím
  3. důvěrnost informace, důvěrné sdělenídire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrněfare una confidenza a qcdůvěrně se svěřit komu
  4. in qc důvěra v co

Vyskytuje se v

důvěrný: být příliš důvěrný ke komuprendersi troppa confidenza con q

důvěrný: mít důvěrné vztahy s kýmessere in confidenza con q