Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. pro, za návrh ap.Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?
  2. pro formaformálně, aby se neřeklopro capitena hlavupro patriaza vlast

Podstatné jméno mužské neměnné

  • užitek, výhodaA che pro affaticarsi tanto?Proč (se) tak dřít?senza prozbytečněponderare il pro e il controzvažovat pro a protia che pro?k čemu?

Vyskytuje se v

bilanciare: zvážit pro a protibilanciare i pro e i contro

considerare: zvážit všechna pro a proticonsiderare il pro e il contro

contro: (všechna) pro a proti(tutti) i pro e i contro

pro: zbytečněsenza pro

pro capite: spotřeba na hlavu/obyvateleconsumo pro capite

reddito: příjem na hlavu na jednoho obyvatelereddito pro capite

valutare: zvážit pro a protivalutare il pro e il contro

che: K čemu to je (dobré)?A che (cosa) serve?, A che pro?

ponderare: zvážit pro a protiponderare i pro e i contro