Hlavní obsah

bisogno

Podstatné jméno mužské

  1. di q/qc potřeba koho/čehoNon ne ho più bisogno.Už to nepotřebuji.Non c'è bisogno di gridare.Není (po)třeba křičet.avere bisogno di qcpotřebovat coesserci bisognobýt (po)třebaal bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco
  2. nouzevivere nel bisognožít v nouzi
  3. potřeba uspokojovaná ap.

Vyskytuje se v

avere: aver bisogno di q/qcpotřebovat koho/co

bisogno: avere bisogno di qcpotřebovat co

caso: in caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrti

elementare: bisogno elementarezákladní potřeba

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...

castigamatti: Ha bisogno del castigamatti.Potřebuje pevnou ruku.

cosicché: Bisogna informare la gente, cosicché sia...Je třeba informovat lidi tak, aby byli...

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

aguzzare: Il bisogno aguzza l'ingegno.Nouze naučila Dalibora housti.

bisognino: fare un bisogninovykonat potřebu, odskočit si, jít na záchod

nutkavý: bisogno impellente di fare qcnutkavá potřeba udělat co

nutno: è necessario, třeba bisogna, occorre fare qcje nutno dělat co

potřeba: bisogno fisiologicotělesná potřeba hlad, močení ap.

tělesný: bisogni fisici/fisiologici/corporalitělesné potřeby

třeba: bisognare, essere necessario, volercibýt třeba

uspokojit: soddisfare i bisogni di quspokojit čí potřeby

zapotřebí: è necessario, bisognaje zapotřebí

další: Ne ho bisogno di altri due.Potřebuji další dva.

chtít se: Ho bisogno di andare al bagno.Chce se mi na záchod.

kvůli: Non bisogna arrabbiarsi per questo.Není třeba se kvůli tomu rozčilovat.

místo: Abbiamo bisogno di più spazio.Potřebujeme více místa.

naléhavě: Ne ho assolutamente bisogno.Naléhavě to potřebuji.

nutně: Ne ho proprio/assolutamente bisogno.Nutně to potřebuju.

oddechnout si: Hai bisogno di riposarti?Potřebuješ si oddechnout?

odpočítat: Bisogna dedurre l'IVA.Je třeba odpočítat DPH.

odvoz: Ho bisogno di un passaggio all'aeroporto.Potřebuji odvoz na letiště.

pokoj: Ho bisogno di una camera per tre giorni.Potřebuji pokoj na tři dny.

potřebovat: Ne ho assolutamente bisogno.Nutně to potřebuji.

pročistit: Ho bisogno di liberarmi la testa.Potřebuji si pročistit hlavu.

svézt: Ho bisogno di un passaggio.Potřebuji svézt.

vyřídit: Bisogna sbrigare altre cose.Je třeba vyřídit jiné záležitosti.

znepokojovat se: Non c'è bisogno di preoccuparsi.Není třeba se znepokojovat.

zoufale: avere un bisogno disperato di qczoufale potřebovat co

ženský: avere bisogno di un tocco femminilepotřebovat ženskou ruku domácnost

sůl: avere assolutamente bisogno di qc, aver bisogno di qc come il panepotřebovat co jako sůl

bisognare: Bisogna farlo.Je potřeba to udělat., Musí se to udělat.