Hlavní obsah

bisogno

Podstatné jméno mužské

  1. di q/qc potřeba koho/čehoNon ne ho più bisogno.Už to nepotřebuji.Non c'è bisogno di gridare.Není (po)třeba křičet.avere bisogno di qcpotřebovat coesserci bisognobýt (po)třebaal bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco
  2. nouzevivere nel bisognožít v nouzi
  3. potřeba uspokojovaná ap.

Vyskytuje se v

avere: aver bisogno di q/qcpotřebovat koho/co

caso: in caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrti

elementare: bisogno elementarezákladní potřeba

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...

bisognare: Bisogna farlo.Je potřeba to udělat., Musí se to udělat.

castigamatti: Ha bisogno del castigamatti.Potřebuje pevnou ruku.

cosicché: Bisogna informare la gente, cosicché sia...Je třeba informovat lidi tak, aby byli...

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

aguzzare: Il bisogno aguzza l'ingegno.Nouze naučila Dalibora housti.

bisognino: fare un bisogninovykonat potřebu, odskočit si, jít na záchod

nutkavý: nutkavá potřeba udělat cobisogno impellente di fare qc

nutno: je nutno dělat coè necessario, třeba bisogna, occorre fare qc

potřeba: tělesná potřeba hlad, močení ap.bisogno fisiologico

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cosentire un bisogno urgente di fare qc

potřeba: uspokojit (své) potřebysoddisfare i (propri) bisogni

potřeba: vykonat (tělesnou) potřebufare il bisogn(in)o

potřeba: být potřebabisognare, occorrere, essere necessario

potřeba: Je potřeba, aby ...Bisogna che...

tělesný: tělesné potřebybisogni fisici/fisiologici/corporali

třeba: být třebabisognare, essere necessario, volerci

uspokojit: uspokojit čí potřebysoddisfare i bisogni di q

zapotřebí: je zapotřebíè necessario, bisogna

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

chtít se: Chce se mi na záchod.Ho bisogno di andare al bagno.

kvůli: Není třeba se kvůli tomu rozčilovat.Non bisogna arrabbiarsi per questo.

místo: Potřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.

naléhavě: Naléhavě to potřebuji.Ne ho assolutamente bisogno.

nutně: Nutně to potřebuju.Ne ho proprio/assolutamente bisogno.

nutno: Nutno podotknout, že...Bisogna/Occorre osservare che ...

oddechnout si: Potřebuješ si oddechnout?Hai bisogno di riposarti?

odpočítat: Je třeba odpočítat DPH.Bisogna dedurre l'IVA.

odvoz: Potřebuji odvoz na letiště.Ho bisogno di un passaggio all'aeroporto.

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

potřebovat: Nutně to potřebuji.Ne ho assolutamente bisogno.

potřebovat: Nepotřebujeme to.Non ne abbiamo bisogno.

potřebovat: Auto potřebuje umýt.La macchina ha bisogno di essere lavata.

pročistit: Potřebuji si pročistit hlavu.Ho bisogno di liberarmi la testa.

svézt: Potřebuji svézt.Ho bisogno di un passaggio.

třeba: Je třeba, abys šel.Bisogna che tu vada.

třeba: Není třeba...Non c'è bisogno di ...

vyřídit: Je třeba vyřídit jiné záležitosti.Bisogna sbrigare altre cose.

znepokojovat se: Není třeba se znepokojovat.Non c'è bisogno di preoccuparsi.

zoufale: zoufale potřebovat coavere un bisogno disperato di qc

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostavere bisogno di un tocco femminile

sůl: potřebovat co jako sůlavere assolutamente bisogno di qc, aver bisogno di qc come il pane