Hlavní obsah

bisognino

Vyskytuje se v

avere: aver bisogno di q/qcpotřebovat koho/co

bisogno: avere bisogno di qcpotřebovat co

bisogno: esserci bisognobýt (po)třeba

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

bisogno: vivere nel bisognožít v nouzi

caso: in caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrti

elementare: bisogno elementarezákladní potřeba

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...

bisognare: Bisogna farlo.Je potřeba to udělat., Musí se to udělat.

bisogno: Non ne ho più bisogno.Už to nepotřebuji.

bisogno: Non c'è bisogno di gridare.Není (po)třeba křičet.

castigamatti: Ha bisogno del castigamatti.Potřebuje pevnou ruku.

cosicché: Bisogna informare la gente, cosicché sia...Je třeba informovat lidi tak, aby byli...

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

aguzzare: Il bisogno aguzza l'ingegno.Nouze naučila Dalibora housti.

nutkavý: nutkavá potřeba udělat cobisogno impellente di fare qc

nutno: je nutno dělat coè necessario, třeba bisogna, occorre fare qc

potřeba: tělesná potřeba hlad, močení ap.bisogno fisiologico

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cosentire un bisogno urgente di fare qc

potřeba: uspokojit (své) potřebysoddisfare i (propri) bisogni

potřeba: vykonat (tělesnou) potřebufare il bisogn(in)o

potřeba: být potřebabisognare, occorrere, essere necessario

potřeba: Je potřeba, aby ...Bisogna che...

tělesný: tělesné potřebybisogni fisici/fisiologici/corporali

třeba: být třebabisognare, essere necessario, volerci

uspokojit: uspokojit čí potřebysoddisfare i bisogni di q

zapotřebí: je zapotřebíè necessario, bisogna

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

chtít se: Chce se mi na záchod.Ho bisogno di andare al bagno.

kvůli: Není třeba se kvůli tomu rozčilovat.Non bisogna arrabbiarsi per questo.

místo: Potřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.

naléhavě: Naléhavě to potřebuji.Ne ho assolutamente bisogno.

nutně: Nutně to potřebuju.Ne ho proprio/assolutamente bisogno.

nutno: Nutno podotknout, že...Bisogna/Occorre osservare che ...

oddechnout si: Potřebuješ si oddechnout?Hai bisogno di riposarti?

odpočítat: Je třeba odpočítat DPH.Bisogna dedurre l'IVA.

odvoz: Potřebuji odvoz na letiště.Ho bisogno di un passaggio all'aeroporto.

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

potřebovat: Nutně to potřebuji.Ne ho assolutamente bisogno.

potřebovat: Nepotřebujeme to.Non ne abbiamo bisogno.

potřebovat: Auto potřebuje umýt.La macchina ha bisogno di essere lavata.

pročistit: Potřebuji si pročistit hlavu.Ho bisogno di liberarmi la testa.

svézt: Potřebuji svézt.Ho bisogno di un passaggio.

třeba: Je třeba, abys šel.Bisogna che tu vada.

třeba: Není třeba...Non c'è bisogno di ...

vyřídit: Je třeba vyřídit jiné záležitosti.Bisogna sbrigare altre cose.

znepokojovat se: Není třeba se znepokojovat.Non c'è bisogno di preoccuparsi.

zoufale: zoufale potřebovat coavere un bisogno disperato di qc

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostavere bisogno di un tocco femminile

sůl: potřebovat co jako sůlavere assolutamente bisogno di qc, aver bisogno di qc come il pane