Hlavní obsah

bisognino

Vyskytuje se v

avere: aver bisogno di q/qcpotřebovat koho/co

bisogno: avere bisogno di qcpotřebovat co

caso: in caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrti

elementare: bisogno elementarezákladní potřeba

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...

castigamatti: Ha bisogno del castigamatti.Potřebuje pevnou ruku.

cosicché: Bisogna informare la gente, cosicché sia...Je třeba informovat lidi tak, aby byli...

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

aguzzare: Il bisogno aguzza l'ingegno.Nouze naučila Dalibora housti.

bisognino: fare un bisogninovykonat potřebu, odskočit si, jít na záchod

nutkavý: bisogno impellente di fare qcnutkavá potřeba udělat co

nutno: è necessario, třeba bisogna, occorre fare qcje nutno dělat co

potřeba: bisogno fisiologicotělesná potřeba hlad, močení ap.

tělesný: bisogni fisici/fisiologici/corporalitělesné potřeby

třeba: bisognare, essere necessario, volercibýt třeba

uspokojit: soddisfare i bisogni di quspokojit čí potřeby

zapotřebí: è necessario, bisognaje zapotřebí

další: Ne ho bisogno di altri due.Potřebuji další dva.

chtít se: Ho bisogno di andare al bagno.Chce se mi na záchod.

kvůli: Non bisogna arrabbiarsi per questo.Není třeba se kvůli tomu rozčilovat.

místo: Abbiamo bisogno di più spazio.Potřebujeme více místa.

naléhavě: Ne ho assolutamente bisogno.Naléhavě to potřebuji.

nutně: Ne ho proprio/assolutamente bisogno.Nutně to potřebuju.

oddechnout si: Hai bisogno di riposarti?Potřebuješ si oddechnout?

odpočítat: Bisogna dedurre l'IVA.Je třeba odpočítat DPH.

odvoz: Ho bisogno di un passaggio all'aeroporto.Potřebuji odvoz na letiště.

pokoj: Ho bisogno di una camera per tre giorni.Potřebuji pokoj na tři dny.

potřebovat: Ne ho assolutamente bisogno.Nutně to potřebuji.

pročistit: Ho bisogno di liberarmi la testa.Potřebuji si pročistit hlavu.

svézt: Ho bisogno di un passaggio.Potřebuji svézt.

vyřídit: Bisogna sbrigare altre cose.Je třeba vyřídit jiné záležitosti.

znepokojovat se: Non c'è bisogno di preoccuparsi.Není třeba se znepokojovat.

zoufale: avere un bisogno disperato di qczoufale potřebovat co

ženský: avere bisogno di un tocco femminilepotřebovat ženskou ruku domácnost

sůl: avere assolutamente bisogno di qc, aver bisogno di qc come il panepotřebovat co jako sůl

bisognare: Bisogna farlo.Je potřeba to udělat., Musí se to udělat.