Hlavní obsah

assolutamente

Vyskytuje se v

assoluto: (campionato) assolutonárodní šampionát, mistrovství republiky

congedo: congedo assolutoodchod do civilu, vyřazení do zálohy, propuštění z vojny ap.

maggioranza: maggioranza assoluta/governativa/parlamentareabsolutní/vládní/parlamentní většina

monarchia: monarchia costituzionale/assoluta/parlamentarekonstituční/absolutní/parlamentní monarchie

orecchio: mus. orecchio assolutoabsolutní sluch

potere: potere assolutoabsolutní moc

sovrano: sovrano assolutoneomezený vládce

umidità: fis. umidità assoluta/relativaabsolutní/relativní vlhkost

zero: fis. zero assolutoabsolutní nula

sapere: Non sa assolutamente nulla.Vůbec nic neví.

absolutní: maggioranza assolutaabsolutní většina

monarchie: monarchia assoluta/costituzionaleabsolutní/konstituční monarchie

nadpoloviční: maggioranza assolutanadpoloviční většina

neomezený: sovrano assolutoneomezený vládce

nula: zero assolutofyz. absolutní nula

vítěz: vincitore assolutoabsolutní/celkový vítěz

naléhavě: Ne ho assolutamente bisogno.Naléhavě to potřebuji.

nutně: Ne ho proprio/assolutamente bisogno.Nutně to potřebuju.

potřebovat: Ne ho assolutamente bisogno.Nutně to potřebuji.

sůl: avere assolutamente bisogno di qc, aver bisogno di qc come il panepotřebovat co jako sůl

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...