Hlavní obsah

città

Podstatné jméno ženské

  • městoVive in città.Žije ve městě.città vecchiastaré město stará část města

Vyskytuje se v

cuore: il cuore storico della cittàhistorické centrum města

dentro: dentro alla cittàve městě

di: città di Romaměsto Řím

distretto: distretto (della città)městská čtvrť

gas: gas illuminante, gas di cittàsvítiplyn

gemellare: le città gemellatepartnerská města

litorale: città litoralepobřežní město

movimento: una città piena di movimentorušné město

muro: mura di cittàměstské hradby

per: vagabondare per la cittàtoulat se po městě

prospettiva: magnifica prospettiva della cittàvelkolepá vyhlídka na město

sacco: mettere a sacco una cittàvyplenit/vydrancovat město

satellite: città satellitesatelitní město

a: La città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.

abbattersi: Sulla città si è abbattuta una grandinata.Město zasáhlo krupobití.

abitante: città di centomila abitantiměsto se sto tisíci obyvateli

circondare: Alte mura circondano la città.Město je obehnáno vysokými hradbami.

fare: La vita in città non fa per me.Život ve městě není pro mě.

fuori: Abita fuori città.Bydlí mimo město.

morto: È una città morta.Je to mrtvé město. nic se v něm neděje

oltre: È una città con oltre un milione di abitanti.Je to město s více než milionem obyvatel.

passeggiare: Passeggiavamo per la città.Procházeli jsme se po městě.

pullulare: La città pullulava di turisti.Město se hemžilo turisty.

quale: città quali Roma...města jako Řím...

sporco: una città sporcašpinavé město

stesso: Abitiamo nella stessa città.Bydlíme v témže městě.

trasferirsi: Si sono trasferiti dalla città in campagna.Přestěhovali se z města na venkov.

spianare: spianare la cittàsrovnat město se zemí

chodit: chodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozi

jízda: okružní jízda za památkamigiro turistico (della città)

město: ve městěin città

město: Kapské MěstoCittà del Capo

plán: plán městapianta della città

prohlídka: prohlídka městavisita della città

přístavní: přístavní městocittà portuale

satelitní: satelitní městečkocittà satellite

starý: Staré Městola Città Vecchia

strana: Malá Strana v Prazela Città piccola

střed: střed městacentro della città

uprostřed: uprostřed města/řekynel centro della città/del fiume

v, ve: ve městěin città

dominanta: Hrad je dominantou města.Il castello domina la città.

dominovat: Městu dominuje pevnost.Una fortezza domina la città.

draze: V Římě je velmi draho.Roma è una città molto cara.

honosit se: Město se honosí nejstarší katedrálou...La città vanta la cattedrale più vecchia...

jezero: město u/na břehu jezeracittà sul lago

konec: Je to na druhém konci města.È al lato opposto della città.

kraj: na kraji městaalla periferia della città

ležet: Město leží v horách.La città si trova in montagna.

město: město Bolognala città di Bologna

nedaleko: Letiště se nachází nedaleko města.L'aeroporto si trova nei pressi della città.

obejít: Obešel jsem půl města, abych to sehnal.Ho girato mezza città per trovarlo.

odjet: Odjela z města.Ha lasciato la città.

potkat (se): Město potkala tragédie.La città è stata colpita da una tragedia.

prohnat se: Městem se prohnalo tornádo.La città è stata attraversata da un tornado.

přesídlit: Přesídlili z města na venkov.Si sono trasferiti dalla città in campagna.

příroda: chodit/jet do přírodyandare fuori città/in campagna

pyšnit se: Město se pyšní katedrálou.La città vanta una cattedrale.

spojovat: Silnice spojuje město s...La strada collega la città con...

šťastný: šťastná poloha městaposizione favorevole della città

zachvátit: Epidemie zachvátila celé město.L'epidemia colpì l'intera città.

zaplavit: Město bylo zaplaveno.La città è stata allagata.