Hlavní obsah

città

Podstatné jméno ženské

  • městoVive in città.Žije ve městě.città vecchiastaré město stará část města

Vyskytuje se v

cuore: il cuore storico della cittàhistorické centrum města

dentro: dentro alla cittàve městě

di: città di Romaměsto Řím

distretto: distretto (della città)městská čtvrť

gas: gas illuminante, gas di cittàsvítiplyn

gemellare: le città gemellatepartnerská města

litorale: città litoralepobřežní město

movimento: una città piena di movimentorušné město

muro: mura di cittàměstské hradby

per: vagabondare per la cittàtoulat se po městě

prospettiva: magnifica prospettiva della cittàvelkolepá vyhlídka na město

sacco: mettere a sacco una cittàvyplenit/vydrancovat město

satellite: città satellitesatelitní město

a: La città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.

abbattersi: Sulla città si è abbattuta una grandinata.Město zasáhlo krupobití.

abitante: città di centomila abitantiměsto se sto tisíci obyvateli

circondare: Alte mura circondano la città.Město je obehnáno vysokými hradbami.

fare: La vita in città non fa per me.Život ve městě není pro mě.

fuori: Abita fuori città.Bydlí mimo město.

morto: È una città morta.Je to mrtvé město. nic se v něm neděje

oltre: È una città con oltre un milione di abitanti.Je to město s více než milionem obyvatel.

passeggiare: Passeggiavamo per la città.Procházeli jsme se po městě.

pullulare: La città pullulava di turisti.Město se hemžilo turisty.

quale: città quali Roma...města jako Řím...

sporco: una città sporcašpinavé město

stesso: Abitiamo nella stessa città.Bydlíme v témže městě.

trasferirsi: Si sono trasferiti dalla città in campagna.Přestěhovali se z města na venkov.

spianare: spianare la cittàsrovnat město se zemí

chodit: girare per la città/per i negozichodit po městě/obchodech

jízda: giro turistico (della città)okružní jízda za památkami

město: in cittàve městě

plán: pianta della cittàplán města

prohlídka: visita della cittàprohlídka města

přístavní: città portualepřístavní město

satelitní: città satellitesatelitní městečko

starý: la Città VecchiaStaré Město

strana: la Città piccolaMalá Strana v Praze

střed: centro della cittàstřed města

uprostřed: nel centro della città/del fiumeuprostřed města/řeky

v, ve: in cittàve městě

dominanta: Il castello domina la città.Hrad je dominantou města.

dominovat: Una fortezza domina la città.Městu dominuje pevnost.

draze: Roma è una città molto cara.V Římě je velmi draho.

honosit se: La città vanta la cattedrale più vecchia...Město se honosí nejstarší katedrálou...

jezero: città sul lagoměsto u/na břehu jezera

konec: È al lato opposto della città.Je to na druhém konci města.

kraj: alla periferia della cittàna kraji města

ležet: La città si trova in montagna.Město leží v horách.

nedaleko: L'aeroporto si trova nei pressi della città.Letiště se nachází nedaleko města.

obejít: Ho girato mezza città per trovarlo.Obešel jsem půl města, abych to sehnal.

odjet: Ha lasciato la città.Odjela z města.

potkat (se): La città è stata colpita da una tragedia.Město potkala tragédie.

prohnat se: La città è stata attraversata da un tornado.Městem se prohnalo tornádo.

přesídlit: Si sono trasferiti dalla città in campagna.Přesídlili z města na venkov.

příroda: andare fuori città/in campagnachodit/jet do přírody

pyšnit se: La città vanta una cattedrale.Město se pyšní katedrálou.

spojovat: La strada collega la città con...Silnice spojuje město s...

šťastný: posizione favorevole della cittàšťastná poloha města

zachvátit: L'epidemia colpì l'intera città.Epidemie zachvátila celé město.

zaplavit: La città è stata allagata.Město bylo zaplaveno.

città: città vecchiastaré město stará část města