Hlavní obsah

nejistý

Vyskytuje se v

míra: do jisté míryin certa misura , fino a un certo punto

stoprocentně: být si stoprocentně jistýessere sicuro al cento per cento

za: za jistých okolnostíin certe circostanze

přinášet: Přináší to i jisté výhody.Comporta anche dei vantaggi.

tu: Je tu jistý problém.C'è un certo problema.

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Rispetto al nostro futuro incerto...

avere: mít co za jisté, být přesvědčen o čemavere per certo qc

dubbio: být (zatím) nejistý budoucnost ap.essere (ancora) in dubbio

dubbioso: váhat nad čím, nebýt si jistý čímessere dubbioso su qc

forse: nejistý, váhajícíin forse

fosco: nejistá budoucnostavvenire fosco

incerto: nejistého původudi incerte origini

insicuro: nejistý mužun uomo insicuro

matematico: být si naprosto jistý čímavere la certezza matematica di qc

ottica: podívat se na věc z jistého úhlu pohledumettersi in una certa ottica

precario: nejistá ekonomická situaceuna situazione economica precaria

punto: v jistém okamžikua un certo punto

sicuro: být si jistý čímdare qc per sicuro

sorta: něco jako co, jistý druh čehouna sorta di qc

tale: jistý pan Bianchiun tale signor Bianchi

certo: Jsem si jistý, že...Sono certo che ...

che: Jsem si víc než jistý.Sono più che certo.

già: Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.Sono certo di averlo già visto.

matematicamente: Jsem si naprosto jistý.Sono matematicamente sicuro.

questo: Tím jsem si jistý.Di questo ne sono sicuro.

somiglianza: Je mezi nimi jistá podobnost.C'è una certa somiglianza tra di loro.

bastardo: nejistá dobatempo bastardo

jistý: Jsem si tím jistý.Ne sono sicuro.