Hlavní obsah

pevně

Příslovce

  1. (držet ap.) saldamente(solidně ap.) solidamente(dobře) bene(silou) fortepevně sevřít/stisknout costringere forte qcstát pevněreggersi/tenersi (ben) saldo
  2. (věřit ap.) fermamentepevně daný/stanovenýfisso/-a

Vyskytuje se v

disk: pevný diskdisco rigido, hard disk

linka: pevná linkalinea fissa

pevný: pevná linka telefonní ap.linea fissa

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvístato gassoso/liquido/solido

start: pevný startpartenza da fermo

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)deposito a termine

držet se: Drž se pevně!Tieniti forte!

kramflek: být pevný v kramflecích v čemessere addentro a/in qc

nerv: mít pevné nervyavere i nervi saldi

accento: pevný/volný přízvukaccento fisso/libero

cambio: pevný/volně plovoucí (měnový) kurzcambio fisso/flessibile

disco: pevný diskdisco fisso/rigido

fermamente: být pevně rozhodnutýessere fermamente deciso

fermo: pevný startpartenza da fermo

ferro: pevné alibialibi di ferro

fisso: pevná cenaprezzo fisso

forte: pevná vůleforte volontà

materia: pevná látkamateria solida

posizione: mít pevnou poziciavere una posizione solida

quota: pevná kvótaquota fissa

rigido: pevný diskdisco rigido

semirigido: pevná látka kufru ap.tessuto semirigido

sostanza: kapalné/pevné/plynné látkysostanze liquide/solide/gassose

stabile: nestabilní, nepevnýpoco stabile

stato: pevné/kapalné/plynné skupenstvístato solido/liquido/gassoso

stretto: pevně se držettenersi stretto

telefonia: pevné linkytelefonia fissa

tenace: pevná vůlevolontà tenace

tonico: pevná/vypnutá pleťpelle tonica

volontà: pevná vůlevolontà ferma

castigamatti: Potřebuje pevnou ruku.Ha bisogno del castigamatti.

lusingarsi: Pevně věřím, že...Mi lusingo che...

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

saldo: stát pevně na nohoureggersi/tenersi saldo (sulle gambe)

mestolo: mít otěže pevně v rukou, velet, nařizovatpřen. avere il mestolo in mano, tenere il mestolo

pevně: stát pevněreggersi/tenersi (ben) saldo