Hlavní obsah

tvrdě

Vyskytuje se v

droga: měkké/tvrdé drogydroghe leggere/pesanti

dřevo: tvrdé/měkké dřevolegno duro/dolce

jádro: nejtvrdší/tvrdé jádro příznivců ap.zoccolo duro

konkurence: tvrdá/nelítostná konkurenceconcorrenza forte/spietata

pracovat: tvrdě pracovatlavorare sodo/duro, dřít faticare, hovor. sgobbare

tvrdý: tvrdé dřevolegno duro

tvrdý: anat. tvrdé patropalato duro

tvrdý: ekon. tvrdá měnamoneta forte

tvrdý: ling. tvrdé yipsilon

tvrdý: tvrdý alkoholsuperalcolici

tvrdý: tvrdé drogydroghe pesanti

tvrdý: tvrdé pornopornografia hard-core

tvrdý: tvrdá prácelavoro duro

tvrdý: tvrdý životvita dura

vazba: polygr. tvrdá vazba knihyrilegatura cartonata

tvrdý: tvrdá kritikadura critica

tvrdý: tvrdá pravidlaregole rigorose

kámen: tvrdý jako kámenduro come una pietra

oříšek: přen. tvrdý oříšek těžký úkolbella gatta da pelare

bronzeo: carattere bronzeotvrdá povaha

concorrenza: concorrenza spietatatvrdá/nelítostná konkurence

durezza: trattare q con durezzajednat s kým tvrdě

duro: avere il sonno durotvrdě spát

gatta: přen. gatta da pelaretvrdý oříšek

legno: legno duro/dolcetvrdé/měkké dřevo

macigno: duro come un macignotvrdý jako kámen

palato: palato durotvrdé patro

sodo: dormire sodotvrdě spát

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

sicurezza: Si può affermare con sicurezza che ...Lze s jistotou tvrdit, že ...

sodo: Ho lavorato sodo.Tvrdě jsem pracoval., Makal jsem.

bacchetta: a bacchettadespoticky, autoritářsky, tvrdou rukou vládnout, zcela poslušně vykonávat rozkazy

fulmicotone: al fulmicotonetvrdý rána ap., ostrý, drsný debata ap.

marmo: duro come il marmotvrdý jako kámen

schiena: rompersi la schienapřerazit si záda, přen. dřít, tvrdě makat