Hlavní obsah

cogliere

Vyskytuje se v

atto: cogliere q nell'atto di fare qcchytit koho při čem

destro: cogliere il destrovyužít příležitosti

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

fiore: cogliere i fiorinatrhat květiny

flagrante: cogliere q in flagrantechytit koho při činu

momento: cogliere il momento favorevolechopit se příležitosti

opportunità: cogliere l'opportunitàchopit se příležitosti

pazzia: colto da pazziapominutý, vyšinutý

sorpresa: cogliere di sorpresa qpřekvapit, zaskočit koho

sprovvisto: cogliere/prendere q alla sprovvistazaskočit koho

tempo: cogliere il tempovybrat si správnou dobu

malore: Fu colto da malore.Udělalo se mu špatně/nevolno.

attimo: cogliere l'attimovyužít příležitosti, vystihnout ten správný okamžik

castagna: prendere/cogliere q in castagnanachytat/chytit/načapat koho při činu

fallo: cogliere q in fallonachytat, načapat, dostat koho lháře ap., přistihnout koho při činu

segno: colpire/cogliere/dare nel segnotrefit se/do černého, uhodit hřebíček na hlavičku

čin: přistihnout koho při činucogliere q sul fatto

chopit se: chopit se příležitosticogliere l'opportunità

nachytat: nachytat při činucogliere all'atto

nachytat: nechat se nachytatnapálit lasciarsi raggirare, farsi ingannare, nepřipravený lasciarsi cogliere

při: chytit při činu kohocogliere q in flagrante, cogliere q sul fatto

přistihnout: přistihnout koho při činucogliere q sul fatto

vystihnout: vystihnout ten správný okamžikcogliere il momento giusto

využít: využít příležitostiapprofittare dell'occasione, sfruttare l'occasione, cogliere un'opportunità

chytit: Chytili ho při činu.L'hanno colto sul fatto.

chytit: Včera ho chytla silná deprese.Ieri è stato colto da una forte depressione.

lapnout: Lapli ho při činu.L'hanno colto sul fatto.

nevolno: Udělalo se mu (náhle) nevolno.Fu colto da malore., Ha avuto un malore.

při: Chytili ho při činu.L'hanno colto in flagrante.

přistihnout: Přistihli ho jak kouří.Lo hanno colto a fumare.

hřebíček: trefit/uhodit hřebíček na hlavičkucentrare il problema, cogliere nel segno