Hlavní obsah

crescere

Intranzitivní sloveso

  1. (vy)růst fyzicky, dorůstat MěsícÈ cresciuta molto.Hodně vyrostla.farsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy
  2. vyrůst(at) dospívat ap.
  3. (na)růst, vzrůst(at), stoupat, sílit, nabývat, mohutnět, zvýšit seÈ cresciuto il prezzo di zucchero.Cukr podražil.La popolazione cresce velocemente.Počet lidí rychle roste.Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.È cresciuta nella mia stima.V mých očích vyrostla.
  4. postupovat, dělat pokroky v hierarchii ap.crescere in famastávat se slavnějším, získávat slávu

Tranzitivní sloveso

  • vychov(áv)at děti ap.

Vyskytuje se v

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

crescendo: essere in crescendorůst, narůstat, být na vzestupu

luna: luna calante/crescenteubývající/dorůstající měsíc

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

come: Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

pancia: Gli cresce la pancia.Roste mu pupek.

professionalmente: crescere professionalmenteprofesionálně růst

vedere: Vedete come è cresciuto?Vidíte, jak vyrostl?

knír: pěstovat si knírfarsi crescere i baffi

narůst: nechat si narůst vousyfarsi crescere la barba

vous: nechat si (na)růst vousylasciarsi crescere la barba

vzestupný: vzestupný trendtendenza crescente

čtyřnásobně: Částka vzrostla čtyřnásobně.La somma è cresciuta quattro volte tanto.

dorůst: Nechala si dorůst vlasy.Si è fatta crescere i capelli.

dorůstat: Měsíc dorůstá.La luna cresce.

rapidně: Kriminalita rapidně roste.La criminalità cresce rapidamente.

vyrůst: Až vyrostu ...Non appena sarò cresciuto...

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.È cresciuto molto velocemente.

vzrůst: Ceny vzrostly o 3%.I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.

růst: slyšet trávu růstsentire crescere l'erba

růst: růst jako houby po dešticrescere come i funghi

voda: růst jako z vodycrescere come un fungo