Hlavní obsah

crescere

Intranzitivní sloveso

  1. (vy)růst fyzicky, dorůstat MěsícÈ cresciuta molto.Hodně vyrostla.farsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy
  2. vyrůst(at) dospívat ap.
  3. (na)růst, vzrůst(at), stoupat, sílit, nabývat, mohutnět, zvýšit seÈ cresciuto il prezzo di zucchero.Cukr podražil.La popolazione cresce velocemente.Počet lidí rychle roste.Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.È cresciuta nella mia stima.V mých očích vyrostla.
  4. postupovat, dělat pokroky v hierarchii ap.crescere in famastávat se slavnějším, získávat slávu

Tranzitivní sloveso

  • vychov(áv)at děti ap.

Vyskytuje se v

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

crescendo: essere in crescendorůst, narůstat, být na vzestupu

luna: luna calante/crescenteubývající/dorůstající měsíc

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

come: Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

pancia: Gli cresce la pancia.Roste mu pupek.

professionalmente: crescere professionalmenteprofesionálně růst

vedere: Vedete come è cresciuto?Vidíte, jak vyrostl?

knír: farsi crescere i baffipěstovat si knír

narůst: farsi crescere la barbanechat si narůst vousy

vous: lasciarsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy

vzestupný: tendenza crescentevzestupný trend

čtyřnásobně: La somma è cresciuta quattro volte tanto.Částka vzrostla čtyřnásobně.

dorůst: Si è fatta crescere i capelli.Nechala si dorůst vlasy.

dorůstat: La luna cresce.Měsíc dorůstá.

rapidně: La criminalità cresce rapidamente.Kriminalita rapidně roste.

vyrůst: Non appena sarò cresciuto...Až vyrostu ...

vzrůst: I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.Ceny vzrostly o 3%.

růst: sentire crescere l'erbaslyšet trávu růst

voda: crescere come un fungorůst jako z vody

crescere: farsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy