Hlavní obsah

vzestupný

Vyskytuje se v

tendence: vzestupná tendencetendenza al rialzo

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

rialzo: tendenza al rialzovzestupná/stoupající tendence

salita: in salitado kopce, dovrchu, stoupající, nahoru (vedoucí), vzestupný

tendenza: tendenza in salitavzestupný trend, vzestupná tendence