Hlavní obsah

rozumět

Vyskytuje se v

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

sám: To se rozumí samo sebou...S'intende..., Va da sé...

samo sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinon capire un acca di qc

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.

intendere: S'intende.Samozřejmě., To se rozumí.

capire: Mi capisci?Rozumíš mi?

capire: Non capisco.Nerozumím.

cavolo: Non capisce un cavolo.Nerozumí ani ň.

intendere: Intendiamoci bene!Abychom si rozuměli!

mostrare: Mostró di non capire.Dělal, že nerozumí.

o: Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?

ovvio: Questo è ovvio.To se rozumí samo sebou.

seguire: Non ti seguo.Nerozumím ti., Nestíhám sledovat, co říkáš.

solo: Sei la sola a capirmi.Jsi jediná, kdo mi rozumí.

sottintendere: Si sottintende che ...Má se za to, že ..., Rozumí se samo sebou, že ...

acca: non capire un'accanerozumět ani ň

andare: va da sé che ...(to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...

sordo: fare il sordodělat hluchého/hloupého/že nerozumí