Hlavní obsah

rozumět

Vyskytuje se v

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

sám: To se rozumí samo sebou...S'intende..., Va da sé...

samo sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinon capire un acca di qc

capire: Jistě., Samozřejmě, To se rozumí., Zajisté., Přirozeně.Si capisce!

intendere: Samozřejmě., To se rozumí.S'intende.

cavolo: Nerozumí ani ň.Non capisce un cavolo.

mostrare: Dělal, že nerozumí.Mostró di non capire.

o: Rozuměl(a) jsi, nebo ne?Hai capito o no?

ovvio: To se rozumí samo sebou.Questo è ovvio.

seguire: Nerozumím ti., Nestíhám sledovat, co říkáš.Non ti seguo.

solo: Jsi jediná, kdo mi rozumí.Sei la sola a capirmi.

sottintendere: Má se za to, že ..., Rozumí se samo sebou, že ...Si sottintende che ...

acca: nerozumět ani ňnon capire un'acca

andare: (to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...va da sé che ...

sordo: dělat hluchého/hloupého/že nerozumífare il sordo

rozumět: rozumět si s kým i dobře vycházet ap.capirsi, intendersi con q