Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  • dělat co sapere fare qc(být schopen) essere capace di fare qcNeumím italsky.Non so parlare italiano.Umíš stojku?Sai fare la verticale?Neumí lhát.Non sa mentire.Umí hrát na kytaru.Sa suonare la chitarra.

Vyskytuje se v

radovat se: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

anglicky: Mluvíte/Umíte anglicky?Parla inglese?/Conosce l'inglese?

česky: Umíš česky?Parli ceco?

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

dupnout si: Musíš si umět dupnout!Devi saperti imporre!

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

plavat: Neumím plavat.Non so nuotare.

pracovat: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

zpívat: Neumím zpívat.Non so cantare.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

capace: essere capace di fare qcdokázat, umět, zvládnout udělat co

controllato: essere controllatoumět se ovládat

difendere: sapersi difendereumět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.

fare: saper fare (di) tuttobýt všeuměl, umět tak trochu všechno

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

intendere: farsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli

ritegno: non avere ritegnobýt drzý, neumět se ovládat

sapere: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.

conoscere: Non conosce la matematica/il francese.Neumí matematiku/francouzsky.

imporsi: Si sa imporre.Umí se prosadit.

nascere: Sei nato vestito.Ty ses uměl narodit.

nuotare: Sai nuotare?Umíš plavat?

sapere: Sa leggere.Umí číst.

sapere: Non sa scrivere una lettera senza errori.Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.

spiegarsi: Non so spiegarmi questo suo silenzio.Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.

tutto: Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.

usare: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?

marciare: přen. marciarciumět v tom chodit využít situace ve svůj prospěch ap.

raccontare: La sa raccontare bene.Ten si umí vymýšlet.

reggere: reggere il vinohodně vydržet v pití, umět pít

scena: (non) avere scena(ne)umět se pohybovat na jevišti