Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  • dělat co sapere fare qc(být schopen) essere capace di fare qcNeumím italsky.Non so parlare italiano.Umíš stojku?Sai fare la verticale?Neumí lhát.Non sa mentire.Umí hrát na kytaru.Sa suonare la chitarra.

Vyskytuje se v

radovat se: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

anglicky: Mluvíte/Umíte anglicky?Parla inglese?/Conosce l'inglese?

česky: Umíš česky?Parli ceco?

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

dupnout si: Musíš si umět dupnout!Devi saperti imporre!

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

plavat: Neumím plavat.Non so nuotare.

pracovat: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

zpívat: Neumím zpívat.Non so cantare.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

abbandonare: nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umíabbandonare q a se stesso

capace: dokázat, umět, zvládnout udělat coessere capace di fare qc

controllato: umět se ovládatessere controllato

difendere: umět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.sapersi difendere

fare: být všeuměl, umět tak trochu všechnosaper fare (di) tutto

filare: Umí děti postavit do latě!Sa come far filare i figli!

intendere: umět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozumělifarsi intendere

ritegno: být drzý, neumět se ovládatnon avere ritegno

sapere: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

arte: Snaží se jí přesvědčit, jak umí.Usa tutte le sue arti per convincerla.

conoscere: Neumí matematiku/francouzsky.Non conosce la matematica/il francese.

imporsi: Umí se prosadit.Si sa imporre.

nascere: Ty ses uměl narodit.Sei nato vestito.

nuotare: Umíš plavat?Sai nuotare?

spiegarsi: Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.Non so spiegarmi questo suo silenzio.

tutto: Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.Sa fare tutto.

usare: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

marciare: umět v tom chodit využít situace ve svůj prospěch ap.přen. marciarci

raccontare: Ten si umí vymýšlet.La sa raccontare bene.

reggere: hodně vydržet v pití, umět pítreggere il vino

scena: (ne)umět se pohybovat na jevišti(non) avere scena

umět: Neumím italsky.Non so parlare italiano.