Hlavní obsah

stěží

Příslovce

Vyskytuje se v

combinare: jen stěží vyžít být velmi chudýpřen. combinare il pranzo con la cena

fatica: stěží, s námahou, namáhavě, obtížně, těžce, ztěžkaa fatica

stento: stěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sila stento

difficile: Jen těžko/stěží přijde.È difficile che venga.

stentare: Sotva/Stěží zaplatí.Stenta a pagare.

: stěží, sotvasì e no

stěží: Stěží to chápu.Lo capisco a malapena.