Hlavní obsah

mano

Podstatné jméno ženské

  1. ruka od zápěstí dolůdare la mano a qpodat komu rukudare una mano a qpomoci komu, podat komu pomocnou rukudi propria manovlastnoručně (napsaný)mettere le mani su qvztáhnout na koho rukufare qc a manodělat co ručněman manopostupněa mani nudeholýma rukamain buone maniv dobrých rukoua manoruční, ručněbagaglio a manopříruční zavazadlocon le mani in tascas rukama v kapsáchdi seconda manoz druhé ruky již použité
  2. osobitý stylpřen. podpis umělce ap.
  3. vrstva nátěru
  4. kolo, runda ve hře
  5. hrstka lidí ap.

Vyskytuje se v

a: fatto a manoručně dělaný

allungare: allungare la mano per (prendere) qcnatáhnout ruku po čem, pro co

alto: Mani in alto!Ruce vzhůru!

alzata: per alzata di manozvednutím ruky hlasovat ap.

armato: rapina a mano armataozbrojená loupež

assalto: assalto a mano armataozbrojené přepadení

baciare: baciare la mano di qcpolíbit ruku komu

bagaglio: bagaglio a manopříruční zavazadlo

bagnarsi: bagnarsi le maniumýt si ruce

battere: battere le manitleskat

bomba: bomba a manoruční granát

calloso: mani callosemozolnaté ruce

chiave: chiavi in manona klíč řešení ap.

chiedere: chiedere la mano di q(po)žádat o čí ruku

comprare: comprare di seconda manokoupit z druhé ruky

congiungere: congiungere le manisepnout ruce

congiunto: mani congiuntesepnuté ruce

cucito: cucito a manoručně šitý

cucitura: cucitura a macchina/manostrojové/ruční šití

dare: dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k dílu

destro: destro di manozručný

esperto: mani espertedovedné ruce

fallo: fallo di manoruka přestupek ve fotbale

fatto: fatto a manoručně vyrobený

fianco: con le mani sui fianchis rukama vbok

fregarsi: fregarsi le manimnout si ruce

fremente: le mani frementitřesoucí se ruce

freno: freno a manoruční brzda

fuori: fuori di manoodlehlý, z ruky

giù: Giù le mani da ...Ruce pryč od...

giungere: giungere le manisepnout ruce

giustizia: finire nelle mani della giustiziaskončit v rukou justice

incallito: mani incallitemozolnaté ruce

lavaggio: lavaggio a manopraní v ruce

lavare: lavare a mano/in lavatriceprát v ruce/pračce

lavorato: lavorato a manoručně opracovaný

legare: legare le mani a qsvázat komu ruce přen.

leggere: leggere la mano a qhádat komu z ruky

loro: le loro manijejich ruce

mano: a manoruční, ručně

menare: menare le manipoprat se

mettere: přen. mettere una mano sul fuoco per q/qcdát ruku do ohně za koho/pro co

mio: le mie scarpe/manimé boty/ruce

mulino: mulino a mano/elettricoruční/elektrický mlýnek

nero: mani nerešpinavé ruce

opera: mano d'operapracovní síla

porgere: porgere la mano a qpodat (pomocnou) ruku komu

proprio: sue proprie manido vlastních rukou na listovní zásilce

pugno: chiudere la mano a pugnosevřít ruku v pěst

rapina: rapina a mano armataozbrojená loupež, loupežné přepadení

rimettere: rimettere mano a qcznovu začít (dělat) co

scrittura: scrittura a manopsaní rukou

sega: sega a manoruční pilka

sfregarsi: sfregarsi le manimnout si ruce zimou ap.

spada: spada a due maniobouruční meč

spalla: battere una mano sulla spalla a qpoplácat koho po rameni

strappare: strappare qc dalle manivytrhnout co z rukou

stretta: stretta di manostisk ruky, potřesení rukou

telaio: telaio a manoruční (tkalcovský) stav

tendere: tendere la manopodat ruku

tessere: tessere a macchina/manotkát strojně/ručně

tinta: dare una mano di tinta a qcnatřít, nabarvit co nátěrem

tosaerba: tosaerba a mano/motoreruční/motorová sekačka

tra: tenere qc tra le manidržet co v rukou

trapano: trapano a manoruční vrtačka, kolovrátek

uscire: uscire di manovyklouznout z ruky

ammonitore: Ha alzato una mano con gesto ammonitore.Varovně zvedl ruku.

congelare: Questo freddo mi congela le mani.V téhle zimě mi mrznou ruce.

crampo: Mi è venuto un crampo alla mano.Dostal jsem křeč do ruky.

irrigidire: Il freddo mi ha irrigidito le mani.Zimou mi ztuhly ruce.

lavarsi: Ti sei lavato le mani?Umyl sis ruce?

mettersi: mettersi le mani in tascadát si ruce do kapes nepracovat

nelle: nelle mani di pochi...v rukou několika málo...

posare: Mi posó la mano sulla spalla.Položila mi ruku na záda.

preso: Mi ha preso la mano.Chytila mě za ruku.

prurito: Ho un continuo prurito alle mani.Pořád mě svědí ruce.

qua: Qua la mano!Ruku na to!

vescica: Mi è venuta una vescica sulla mano.Udělal se mi puchýř na ruce.

alzare: alzare le mani su qvztáhnout ruku na koho zbít ap.

borsa: aprire la borsa, metter mano alla borsautrácet, pustit korunu, přen. sáhnout do kapsy

calcare: calcare la manopřehnat to, přepísknout to, přehánět (to)

coraggio: prendere il coraggio a due manisebrat odvahu, najít odvahu

cuore: col cuore in manose srdcem na dlani

lesto: lesto di manoobratný o zloději

mangiarsi: mangiarsi le manilitovat, přen. tlouct se do hlavy

mane: maniduše zemřelých