Hlavní obsah

tessere

Vyskytuje se v

fibroso: biol. tessuto fibrosovazivová tkáň, vazivo

formato: formato tesseraprůkazkový formát fotografie

magnetico: tessera magneticamagnetická (pruhová) karta

osseo: midollo/tessuto osseokostní dřeň/tkáň

riga: tessuto a righeproužkovaná látka

semirigido: tessuto semirigidopevná látka kufru ap.

spugnoso: tessuto osseo spugnosopórovitá kostní tkáň

tessera: tessera associativačlenský průkaz

tessere: tessere a macchina/manotkát strojně/ručně

tessuto: tessuto a magliaúplet

unito: tessuto in tinta unitajednobarevná tkanina

vegetale: tessuto vegetalerostlinné pletivo

hladký: muscolatura liscia, tessuto muscolare lisciohladké svalstvo

legitimace: tessera d'iscrizione, tessera associativačlenská legitimace

metrový: tessuti in pezza/a metraggiometrový textil prodávaný na metry

pojivový: tessuto connettivopojivová tkáň

textil: tessuti a metraggio/in pezzatext. metrový textil

tkaný: tessuto a manoručně tkaný

tukový: tessuto adiposobiol. tuková tkáň

mačkat se: Il tessuto si sgualcisce facilmente.Ta látka se snadno mačká.

connettivo: (tessuto) connettivopojivová tkáň