Hlavní obsah

tukový

Přídavné jméno

Odvozená slova

tuk

Vyskytuje se v

cisti: tuková cystacisti sebacea

sebaceo: tuková cystamed. cisti sebacea

tessuto: tuková/vazivová tkáňtessuto grasso/fibroso

tukový: biol. tuková tkáňtessuto adiposo