Hlavní obsah

baciare

Tranzitivní sloveso

  • q/qc políbit, líbat koho/cobaciare q sulle guance/in frontepolíbit koho na tváře/čelobaciare la mano di qcpolíbit ruku komu

Vyskytuje se v

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

bocca: baciare q sulla boccapolíbit koho na ústa/pusu

carbonifero: bacino carboniferouhelná pánev

guancia: baciare q sulla guanciapolíbit koho na tvář

schioccare: schioccare un baciodát hlasitou pusu, s mlasknutím políbit

passionalmente: L'ha baciata passionalmente.Vášnivě ji políbil.

nádrž: bacino idrico/artificialevodní/přehradní nádrž

polibek: dare un bacio a qdát komu polibek

políbit: baciare la mano a qpolíbit komu ruku

pusa: dare un bacio a q, baciare qdát komu pusu

rozloučená: bacio d'addiopolibek na rozloučenou

sněhový: (baci di) meringhesněhové pusinky

údolní: bacino di valleúdolní nádrž

ústa: bacio sulla boccapolibek na ústa

tvář: baciare q sulla guanciapolíbit koho na tvář

baciare: baciare q sulle guance/in frontepolíbit koho na tváře/čelo