Hlavní obsah

ma

Spojka

  • ale, avšakÈ una materia difficile, ma interessante.Je to náročný, ale zajímavý předmět.Ma parliamo d'altro.Ale mluvme o něčem jiném.Ma che vergogna!To je ale ostuda!

Vyskytuje se v

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

prudere: hovor. Ma dove ti prude?Co tě žere?

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

colore: Era pallido, ma poi ha ripreso colore.Byl bledý, ale potom zase dostal barvu.

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

grullo: Ma, che sei grullo?Co blbneš?

guardare: Ma guarda un po'!Vida!, Heleme se!, Kdo by to řekl!

immaginare: Disturbo? Ma s'immagini!Ruším? Ale kdepak! vůbec ne

immaginare: Grazie mille! — Ma s'immagini!Díky moc! — Není zač!

lupo: Il lupo perde il pelo ma non il vizio.Člověka nepředěláš., Lidská přirozenost se nezapře., Starého psa novým kouskům nenaučíš.

permettersi: Ma come ti permetti?Jak se opovažuješ?

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

quando: Ma quando mai?(Ale) kdepak!

raccontare: Ma non mi raccontare favole!Nech si ty pohádky!

vergogna: Ma che vergogna!To je (ale) ostuda!

che: Ma che!Ale kdepak!, Ani náhodou!

ale: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

i: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

neposlední: v neposlední řadě(come) ultimo ma non meno importante

no: No ne! údivMa no!

nýbrž: nejen ... nýbrž inon solo ... ma anche ...

řada: a v neposlední řaděe ultimo ma non meno importante

tohle: no tohle!ma che!, nemmeno per idea!

zase: ale zasema del resto

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

bláznit: Co blázníš?Ma sei impazzito?

dotknout se: Nechci se tě nějak dotknout, ale...Non voglio farti del male, ma...

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

kazit: Nechci ti kazit radost, ale...Non ti voglio rovinare la gioia, ma...

kecat: Nekecej!Non dire balle!, Vážně? Ma va!

nerad: Nerad to říkám, ale ...Mi dispiace dirlo, ma ...

odpustit: Odpusť, ale takhle to nejde!Scusa ma così non va!

ono: a ono nicma niente

ovšem: Hledal, ovšem neúspěšně.L'ha cercato, ma senza successo.

povídat: Nepovídej! Vážně?Ma va!, Veramente?

přece: Tak to přece nemůžeš dělat.Ma non puoi farlo così.

předběhnout: Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.

sice: Sice zaplatil, ale pozdě.Ha pagato sì, ma troppo tardi.

šílet: Co šílíš!Ma sei impazzito?

uvědomovat si: Já si to uvědomuji, ale...Io me ne rendo conto, ma...

však: Však ty víš!Ma tu lo sai!

vydařit se: Počasí se moc nevydařilo, ale...Il tempo non era proprio ideale, ma...

vyvádět: Co to vyvádíš?Ma che (cosa) stai combinando?

vyvést: Cos to vyvedl?Ma cos'hai combinato?

vždyť: Vždyť jsem to neviděl!Ma io non l'ho visto!

podívat se: Podívejme (se)! údiv ap.Ma guarda!

podržet: No to mě podrž!Ma pensa te!