Hlavní obsah

immaginare

Tranzitivní sloveso

  1. qc představit si, představovat si coImmagina di essere...Představ si, že jsi...
  2. S'immagini! (Ale) kdepak!, Vůbec ne! ve zdvořilých odpovědíchDisturbo? Ma s'immagini!Ruším? Ale kdepak! vůbec neGrazie mille! — Ma s'immagini!Díky moc! — Není zač!
  3. vymyslet (si) příběh ap., zosnovat plán ap.
  4. (po)myslet siDovevo immaginar(me)lo!To mě mělo napadnout., To jsem mohl tušit.C'era da immaginarselo.To se dalo čekat.

Vyskytuje se v

galleria: inform. galleria di immaginifotogalerie virtuální

repertorio: immagini di repertorioarchivní záběry

quanto: Non è tanto sciocco quanto tu immagini.Není tak blbej, jak si myslíš.

simile: Immaginavo una cosa simile.Něco takového jsem si představoval.

domyslet: Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.

dovést: Non puoi immaginare...Nedovedeš si představit...

myslet si: Me lo potevo immaginare.To jsem si mohla myslet.

představit si: Immaginati di avere una Porsche.Představ si, že bys měl Porsche.

zdát se: Te lo sarai immaginato.To se ti jen zdálo.

immaginare: Immagina di essere...Představ si, že jsi...