Hlavní obsah

inteso

Vyskytuje se v

intendere: fare intendereqc dát najevo co, naznačit, naznačovat co

intendere: dare a intendere qc a qnamluvit, namlouvat komu co

intendere: farsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli

intesa: reciproca intesa tra qvzájemná shoda mezi kým

intesa: uno sguardo d'intesachápavý pohled

intendere: intendere qc al volookamžitě co pochopit

intendere: ciò fa intendere che ...to naznačuje, že ...

intendere: Cosa intendi con questo?Co tím chceš říct?

intesa: agire d'intesajednat dle úmluvy

intendere: Chi ha orecchie per intendere, intenda!A teď dobře poslouchejte!

rozumět: rozumět si s kým i dobře vycházet ap.capirsi, intendersi con q

srozuměná: dát na srozuměnou komudare a intendere qc a q

určit: být určen pro/na koho/coessere destinato/inteso a q/qc

dát: Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.

hodlat: Co hodláš dělat?Che cosa intendi fare?

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

mínit: Co míníš dělat?Cosa intendi fare?

mínit: Mínila to zcela vážně.Lo intendeva sul serio.

mínit: Co tím míníte?(Che) cosa intende?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet: Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?

myšlený: dobře myšlená radaconsiglio inteso bene

nerad: Promiňte, já nerad.Scusi, non intendevo.

vyznat se: V politice se vůbec nevyznám.Non mi intendo per niente di politica.