Hlavní obsah

inteso

Vyskytuje se v

intesa: vzájemná shoda mezi kýmreciproca intesa tra q

inteso: dělat, že nechápe kdo conon darsi per inteso di qc

srozuměná: dát na srozuměnou komudare a intendere qc a q

určit: být určen pro/na koho/coessere destinato/inteso a q/qc

dát: Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.

hodlat: Co hodláš dělat?Che cosa intendi fare?

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

mínit: Co míníš dělat?Cosa intendi fare?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet: Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?

myšlený: dobře myšlená radaconsiglio inteso bene

nerad: Promiňte, já nerad.Scusi, non intendevo.

vyznat se: V politice se vůbec nevyznám.Non mi intendo per niente di politica.

intendere: qc dát najevo co, naznačit, naznačovat cofare intendere