Hlavní obsah

intendere

Tranzitivní slovesoconj tendere

  1. qc slyšet, poslouchat co, naslouchat čemuIntendetemi bene!Poslouchejte mě dobře!
  2. rozumět, chápat rozhovor ap.intendere qc al volookamžitě co pochopit
  3. fare intendere qc dát najevo co, naznačit, naznačovat cociò fa intendere che ...to naznačuje, že ...dare a intendere qc a qnamluvit, namlouvat komu cofarsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli
  4. qc come vykládat, objasňovat co jak pojem
  5. qc come myslet, mínit, chtít říct co jak
  6. qc znamenat, představovat co
  7. qc mít co v úmyslu, zamýšlet, chtít coCosa intendi con questo?Co tím chceš říct?
  8. qc slyšet co

Vyskytuje se v

inteso: non darsi per inteso di qcdělat, že nechápe kdo co

srozuměná: dare a intendere qc a qdát na srozuměnou komu

určit: essere destinato/inteso a q/qcbýt určen pro/na koho/co

dát: Non vuole intendere ragione.Nedá si říct.

hodlat: Che cosa intendi fare?Co hodláš dělat?

chtít: Che cosa intende dire?Co tím chcete říct? míníte

konkrétně: Cosa intendi precisamente?Co konkrétně máš na mysli?

mínit: Cosa intendi fare?Co míníš dělat?

mysl: Che cosa intende?Co máte na mysli?

myslet: (Che) cosa intendi?Co tím myslíš?

myšlený: consiglio inteso benedobře myšlená rada

nerad: Scusi, non intendevo.Promiňte, já nerad.

vyznat se: Non mi intendo per niente di politica.V politice se vůbec nevyznám.

intendere: dare a intendere qc a qnamluvit, namlouvat komu co