Hlavní obsah

inteso

Vyskytuje se v

intesa: reciproca intesa tra qvzájemná shoda mezi kým

inteso: non darsi per inteso di qcdělat, že nechápe kdo co

srozuměná: dare a intendere qc a qdát na srozuměnou komu

určit: essere destinato/inteso a q/qcbýt určen pro/na koho/co

dát: Non vuole intendere ragione.Nedá si říct.

hodlat: Che cosa intendi fare?Co hodláš dělat?

chtít: Che cosa intende dire?Co tím chcete říct? míníte

konkrétně: Cosa intendi precisamente?Co konkrétně máš na mysli?

mínit: Cosa intendi fare?Co míníš dělat?

mysl: Che cosa intende?Co máte na mysli?

myslet: (Che) cosa intendi?Co tím myslíš?

myšlený: consiglio inteso benedobře myšlená rada

nerad: Scusi, non intendevo.Promiňte, já nerad.

vyznat se: Non mi intendo per niente di politica.V politice se vůbec nevyznám.

intendere: fare intendereqc dát najevo co, naznačit, naznačovat co