Hlavní obsah

ovládání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (přístroj) comando mdálkové ovládánícomando a distanza, telecomando m
  2. (činnost) controllo m

Vyskytuje se v

dálkový: dálkové ovládánítelecomando , rádiové radiocomando

ovládat: Italštinu ovládá perfektně.L'italiano lo padroneggia perfettamente.

ovládat se: Mám strach, že se přestanu ovládat.Temo di perdere autocontrollo.

comando: dálkové ovládání systémcomando a distanza

controllato: umět se ovládatessere controllato

controllo: kontrolovat, ovládat, regulovat coesercitare il controllo su qc

guida: dálkové ovládáníguida a distanza

manovrare: ovládat plachty na lodimanovrare le vele

morso: držet koho na uzdě, ovládat kohopřen. mettere il morso a q

ritegno: být drzý, neumět se ovládatnon avere ritegno

tecnica: ovládat (dokonale) technikuessere padrone della tecnica

autocontrollo: Ztratil sebekontrolu., Přestal se ovládat.Ha perso l'autocontrollo.

padronanza: Ovládá angličtinu.Ha padronanza dell'inglese.

preda: být v čí moci, být ovládán kým, nechat se zmítat čím emocemi ap.essere in preda a/di q/qc

ovládání: dálkové ovládánícomando a distanza, telecomando