Hlavní obsah

dotáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (tažením dovléci) co kam trascinare, tirare qc doveDotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.
  2. hovor. expr.(přivést někoho) koho kam portare q doveProč jsi ho sem dotáhnul?Perché l'hai portato qui?
  3. dotáhnout (to) hovor.(dopracovat se) kam arrivare dovedotáhnout (to) hovor.(dosáhnout) raggiungere qcdotáhnout (to) hovor.(přivést k výsledku ap.) portareVždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), (prosadit se) farsi valere, sfondaredotáhnout co do konce práci ap.portare qc alla fine
  4. (utáhnout) co stringere, serrare (bene)hovor. tirare qcDotáhněte dobře matici.Stringete bene il dado.