Hlavní obsah

táhnout

Nedokonavé sloveso

 1. (působit tahem) za co tirare qctech. (vyrábět drát) trafilare qc
 2. (silou vést ap.) koho tirare q(vláčet) trascinare q
 3. (na laně - auto ap.) trainare, rimorchiare(volně vléct) trascinarePsi táhnou sáně.I cani trainano la slitta.
 4. expr.(s námahou nést) co trascinare qc
 5. (los) co tirare su, estrarre qc
 6. (v šachu) muovere, fare una mossa
 7. (o průvanu ap.) essere correnteTáhne (tady). je průvanC'è corrente.
 8. (hromadně se pohybovat) muoversi, spostarsi(stěhovat se) migrare
 9. táhnout to hovor.(chodit s někým) s kým uscire con q, stare insieme a q
 10. (věkově) andareTáhne mu na padesát.Va per i cinquanta.
 11. ob. expr.(klidit se) andarsene, filare, sloggiareTáhni! zmizVattene!, Sloggia!, Fila!
 12. (o kamnech ap.) tirareKomín dobře táhne.Il camino tira bene.

Vyskytuje se v

táhnout se: Les se táhne až k...La foresta si estende fino a...

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme

baracca: táhnout to dál, protloukat semandare avanti la baracca

barca: táhnout to dál, protloukat se životemspingere avanti la barca

muovere: táhnout dámoumuovere la regina

pedina: táhnout kamenem při hřemuovere una pedina

sloggiare: Vypadni!, Táhni!Sloggia!

tirare: jít/jet dál, pokračovat, táhnout to dáltirare avanti/innanzi

corrente: Táhne!, Je průvan!C'è corrente!

lungo: (pro)táhnout se, vléci se časověandare per le lunghe

novanta: Táhne mu na devadesát...Va per i novanta (anni)...

rasentare: Táhne mu na padesátku.Rasenta la cinquantina.

settanta: Táhne mu na sedmdesát.Va per i settanta (anni).

táhnout: táhnout tochodit s někým s kým uscire* con q, stare* insieme a q