Hlavní obsah

však

Spojka

  1. (ale) ma, però(i tak) tuttaviaVálka skončila, spory však pokračují.La guerra è finita, i contrasti però continuano.
  2. přece však, přesto však (přesto) tuttaviapřece však, přesto však (nicméně) (cio)nondimeno, ciononostante
  3. zato však (stupňovací význam) ma, però

Částice

  • dopotuttoVšak počkej! výhrůžkaTi faccio vedere io!, Vedrai!Však ty víš!Ma tu lo sai!

Vyskytuje se v

přece: a přece, ale přece, však přecetuttavia, eppure

naučit: Však já tě naučím!Io ti darò una lezione!

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

nonostante: nonostante ciò, ciò nonostantenicméně, přesto (však), avšak