Hlavní obsah

však

Spojka

  1. (ale) ma, però(i tak) tuttaviaVálka skončila, spory však pokračují.La guerra è finita, i contrasti però continuano.
  2. přece však, přesto však (přesto) tuttaviapřece však, přesto však (nicméně) (cio)nondimeno, ciononostante
  3. zato však (stupňovací význam) ma, però

Částice

  • dopotuttoVšak počkej! výhrůžkaTi faccio vedere io!, Vedrai!Však ty víš!Ma tu lo sai!

Vyskytuje se v

však: přesto tuttavia, nicméně (cio)nondimeno, ciononostantepřece však, přesto však

naučit: Io ti darò una lezione!Však já tě naučím!

podat si: Me la vedrò ancora con lui!Však já si ho ještě podám!

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

nonostante: nonostante ciò, ciò nonostantenicméně, přesto (však), avšak

přece: tuttavia, eppurea přece, ale přece, však přece