Hlavní obsah

presa

Podstatné jméno ženské

 1. uchopení, (u)chycení (se), vzetí, sevření, chopení selasciare la presapustit ze sevřenípresa di posizionezaujetí pozicepresa del potereuchopení mocipresa in consegnapřevzetí, přejímka do vlastnictví ap.presa di possessopřevzetí vlastnictvícane da presalovecký pesessere alle prese con qcbojovat s čím
 2. (z)tuhnutí, (z)tvrdnutí betonu ap.far presai přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.
 3. držadlo, ucho, rukojeť
 4. chňapka kuchyňská
 5. zmocnění se, obsazení, dobytí pevnosti ap., ukořistění
 6. špetka, ždibec, dávkapresa di salešpetka soli
 7. rozvod, uzávěr vodypresa di gasvýfuk
 8. presa (di corrente) (elektrická) zásuvkainserire nella presadát do zásuvkypresa di terrazemnění
 9. přípojka, odběrové místo plynu ap.
 10. kamera filmová činnost, snímání (kamerou), zabírání obrazu ap.macchina da presafilmová kamera
 11. chvat, úchop způsob uchopenípresa supinanadhmatpresa pronapodhmat
 12. chycení míče
 13. štych v kartách

Vyskytuje se v

arrabbiatura: prendersi un'arrabbiaturarozčílit se, rozzuřit se

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

confidenza: prendersi la confidenza di fare qcdovolit si co k druhému

confidenza: prendersi (troppe) confidenzepříliš si dovolovat

cotta: prendersi una cotta per qzabouchnout se, zbláznit se do koho

cuore: prendersi a cuore qcvzít si co k srdci

cura: prendersi cura di q/qc(po)starat se o koho/co

gioco: prendersi gioco di qdělat si legraci z koho

libertà: prendersi la libertà di fare qcdovolit si udělat co bez zeptání ap.

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

malanno: prendersi un malannoněco chytit lehkou nemoc ap.

partito: partito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelost

partito: per partito presoze zásady, z umíněnosti

pena: darsi/prendersi la pena di fare qcobtěžovat se, namáhat se udělat co

picchiata: prendersi una picchiatadostat nařezáno

prendersi: prendersi il raffreddorenachladit se

pronto: cemento a pronta presarychle tvrdnoucí cement

ramanzina: ricevere/prendersi una ramanzinadostat vynadáno/kázání

rapimento: essere preso da rapimentobýt (jako) u vytržení

rimorso: essere preso dai rimorsimít výčitky

soddisfazione: prendersi la soddisfazione di farezískat uspokojení, uspokojit se čím,z čeho

spasso: prendersi un po' di spassotrošku se pobavit

stupore: essere preso dallo stuporebýt udiven

svago: prendersi un po' di svagotrochu se rozptýlit

vacanza: prendersi (una)/fare vacanzavzít/udělat si dovolenou

accidente: Gli è preso un accidente.Ranila ho mrtvice., Klepla ho pepka.

affare: Prendi un affare per aprire la scatola.Vezmi něco na otevření krabice.

ammettere: Non ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

bagnata: Ci siamo presi una bella bagnata.Pořádně jsme zmokli.

baracca: Prendi baracca e burattini e vattene.Sbal si svých pět švestek a vypadni.

bastonata: Lo prese a bastonate.Seřezal ho holí.

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

cosa: Prendi le tue cose e vattene!Sbal si svoje saky paky a vypadni!

culo: Mi prendi per il culo?Děláš si ze mě prdel?

gusto: Mi sono preso il gusto di fare qc.Dostal jsem chuť udělat co.

gusto: prenderci gusto in qcnalézt zálibu v čem

inserire: Hai inserito la spina nella presa?Zapojil jsi zástrčku do zásuvky?

nonnulla: Se la prende per un nonnulla.Rozčiluje se kvůli maličkosti.

pezzo: Prendi un pezzo di torta!Vezmi si kousek dortu!

prendere: Mi prendi in giro?Děláš si ze mě srandu?

prendere: Per chi mi prendi?Za koho mě máš?

prendere: Che cosa prendi?Co si dáš?

prendere: Prendo un caffè.Dám si kávu.

prendere: Ho preso la macchina.Jel jsem autem.

prendere: Prende troppo spazio.Zabírá příliš mnoho místa.

prendere: Quanto prendi al mese?Kolik bereš měsíčně?

prendere: Quanto ti prende?Kolik po tobě chce?

prendere: Che ti prende?Co ti je?

preso: Mi ha preso la mano.Chytila mě za ruku.

preso: Hanno preso paura.Dostali strach.

qua: Prendi qua!Tumáš!

qui: Prendi qui!Na(, vezmi si)!

raffreddore: Ho preso il raffreddore.Dostal jsem rýmu.

roba: Prendi la tua roba e vattene.Sbal si svoje saky paky a vypadni.

sbronza: Ho preso una bella sbronza.Pěkně jsem se ožral.

smania: Mi è presa la smania di partire.Dostal jsem strašnou chuť vypadnout.

spavento: Ho preso uno spavento.Lekl jsem se.

taxi: Prendiamo il taxi.Pojedeme taxíkem.

terrore: Mi prende il terrore.Jímá mě hrůza.

tremito: Fu preso da un tremito.Roztřásl se.

petto: prendersi a petto qcvzít si co k srdci

rivincita: prendersi la rivincita su qcpomstít se, vrátit, oplatit co komu

spasso: prendersi spasso di qdělat si legraci, střílet si z koho